top of page
Vybrané lokality

Organizátori projektu Verejné zásahy TATRY 2019 vytypovali 14 lokalít, miest a areálov vo Vysokých Tatrách, ktoré sú momentálne v zanedbanom až dezolátnom stave a videli v nich silný verejný potenciál. Pri mnohých lokalitách je dôkazom potencálu aj ich nedávna minulosť, keď ich funkcia radila medzi živé a obľúbené turistické miesta Vysokých tatier a boli a populárne v rámci celého Československa.

Máte konkrétny nápad ako zlepšiť Tatry?

Pošlite nám ho. Zamerajte sa na verejný priestor.

Svoj projekt v krátkosti opíšte, pridajte foto miesta a jednoduchú vizualizáciu, kresbu, zákres do fotografie. Odhadnite náklady na jeho realizáciu - čím je návrh lacnejší, tým skôr sa môže dočkať realizácie.

Ďakujeme, že Vám na Tatrách záleží.

Cieľom projektu Zásahy Tatry 2019 je kreatívne zasiahnuť do problematických alebo nevyužitých lokalít v Tatrách a navrhnúť ich funkčné, zušlachťujúce a rozumné riešenia.
Dôležité je, že zásah môže mať rôznu formu od umeleckých inštalácii, úpravy zelene, či tvorby nových zelených plôch až po zložitejšie architektonicko–urbanistické koncepty. Spoločne môžeme Tatry urobiť atraktívnejším a prívetivejším miestom pre domácich aj turistov.
bottom of page