06

Železničná stanica Tatranská Lomnica

Popis lokality

Železničná stanica by mala slúžiť ako hlavné námestie Tatranskej Lomnice, východiskový turistický bod. V hlavnej turistickej sezóne podlieha vysokej návštevnosti. Je to tiež miesto, +3 kde sa domácim obyvateľom cestujúcim za prácou alebo vzdelaním začína a končí produktívna časť dňa. Nekoncepčne vysadená zeleň, vizuálny smog, nedostatok spevnených plôch a ich zlý, nevyhovujúci stav hraničí s bezpečnosťou, znemožńuje prehľadnosť, dostáva do konfliktu čakajúcich a prichádzajúcich cestujúcich. Nerekonštruovaná stanica, ktorá je v zozname národných kulturnych pamiatok, je dlhodobo neudržiavaná a nezodpovedá moderným požiadavkám cestujúcich. Treba využiť priestorový potenciál miesta, vyčistiť od nevyužívaných prvkov a zjedotiť do uceleného priestoru, hodného reputácie Vysokých Tatier. Priestor by mal svojou logikou zabezbečiť nekonfliktný pohyb cestujúcich / turistov v náväznosti na pešie ťahy.

Lokalita

Máte konkrétny nápad ako zmeniť túto lokalitu?

Pošlite nám ho. Zamerajte sa na verejný priestor. Svoj projekt v krátkosti opíšte, odhadnite náklady na jeho realizáciu (čím je návrh lacnejší, tým skôr sa môže dočkať realizácie), pridajte foto miesta a jednoduchú vizualizáciu, kresbu, zákres do fotografie. Ďakujeme, že Vám na Tatrách záleží.

Po vyplnení formuláru prosím nahrajte podklady (fotografie, skice, výkresy, text ...) a panel (PDF rozmer 700x1000mm) k vášmu nápadu pre zlepšenie "TATIER".

Prihlásenie

nápadu