top of page
28 nápadov
pre lepšie Tatry

Tatry potrebujú nový impulz a všetci zúčastnení autori zformulovali predstavy

o tom, ako by verejný priestor v meste Vysoké Tatry mohol vyzerať.

Ďakujeme, že Vám na Tatrách záleží.

Lokality
Cieľom projektu Zásahy Tatry 2019 je kreatívne zasiahnuť do problematických alebo nevyužitých lokalít v Tatrách a navrhnúť ich funkčné, zušlachťujúce a rozumné riešenia.
Dôležité je, že zásah môže mať rôznu formu od umeleckých inštalácii, úpravy zelene, či tvorby nových zelených plôch až po zložitejšie architektonicko–urbanistické koncepty. Spoločne môžeme Tatry urobiť atraktívnejším a prívetivejším miestom pre domácich aj turistov.
bottom of page