07

Promenáda v Tatranskej Lomnici

Popis lokality

Pešie prepojenie a zokruhovanie železničnej stanice, parku, hotel Morava a plánovanú Zlatú uličku.

Fenomén promenády je celosvetovo definovaný, turisti právom očakávajú od centra národného parku nenáročnú, oddychovú trasu, ktorá spája dôležité miesta a dovolí spoznať prírodné a historické zaujímavosti. Taktiež reprezentuje kúpeľnícky charakter Tatranských osád, kde je promenáda nosnou formou oddychu a regenerácie, spája prírodné a mestské atrubúty.

Návrh trasy:
Železničná stanica - Objekt Obuv ( ktorý tiež čaká na zmysluplné využitie) - Zlatá ulička
( ešte nezrealizovaná) - Námestie pri lanovkách - Pamiatková zóna ( hotel Morava - areál
Jazierko - Bethlenova promenáda - Centrálny park - Hotel Lomnica.
Spája Historickú, poznávaciu aj komerčnú funkciu do celku.
Vytvorenie nosnej pešej trasy by zabezpečilo návšteníkom Tatranskej Lomnice základný
program, vhodný pre širokú skupinu návštevníkov, obyvateľov a hlavne návštevníkov s
obmedzenou možnosťou pohybu.
V nadväznosti môžu vznikať ďalšie okruhy:
Železničná stanica - Úľuv - Hotel Morava - areál Jazierko - Grandhotel Praha a Historická
stanica lanovky - Centrálny park
Železničná stanica - Autobusová stanica - park - Múzeum tatranskej prírody - Botanická
záhrada - Cesta slobody - Centrálny park - Úľuv

Lokalita

Máte konkrétny nápad ako zmeniť túto lokalitu?

Pošlite nám ho. Zamerajte sa na verejný priestor. Svoj projekt v krátkosti opíšte, odhadnite náklady na jeho realizáciu (čím je návrh lacnejší, tým skôr sa môže dočkať realizácie), pridajte foto miesta a jednoduchú vizualizáciu, kresbu, zákres do fotografie. Ďakujeme, že Vám na Tatrách záleží.

Po vyplnení formuláru prosím nahrajte podklady (fotografie, skice, výkresy, text ...) a panel (PDF rozmer 700x1000mm) k vášmu nápadu pre zlepšenie "TATIER".

Prihlásenie

nápadu