01

Priestor autobusovej stanice Starý Smokovec

Popis lokality

Vstupný bod do Starého Smokovca, ktorý predstavuje administratívne a správne centrum
mesta Vysoké Tatry. V súčasnosti je územie využívané ako parkovisko a autobusová
stanica, kde absentuje organizácia spojov na nástupištiach s dôrazom na bezpečný pohyb cestujúcich a so základným vybavením pre cestujúcich. Priestor by mal zabezpečiť  podmienky pre cestujúcich autobusovou dopravou, obyvatelia aj návštevníci by tu mali získať všetky užitočné informácie. Dôležite je celkové skvalitnenie verejného priestoru so zameraním na hromadnú dopravu (okrem autobusovej stanice je dôležitá blízkosť stanice TEŽ a ich vzájomné prepojenie), peších a cyklistov. Cieľom je vytvoriť užitočný, atraktívny a harmonický priestor hodný vstupu do Tatier a súčasne ako východisko k turistickým trasám. Návrh by mal rešpektovať siluetu Smokovcov, zachovanie pohľadov na architektonické a prírodné dominanty.

Lokalita

Máte konkrétny nápad ako zmeniť túto lokalitu?

Pošlite nám ho. Zamerajte sa na verejný priestor. Svoj projekt v krátkosti opíšte, odhadnite náklady na jeho realizáciu (čím je návrh lacnejší, tým skôr sa môže dočkať realizácie), pridajte foto miesta a jednoduchú vizualizáciu, kresbu, zákres do fotografie. Ďakujeme, že Vám na Tatrách záleží.

Po vyplnení formuláru prosím nahrajte podklady (fotografie, skice, výkresy, text ...) a panel (PDF rozmer 700x1000mm) k vášmu nápadu na zlepšenie "TATIER".

Prihlásenie

nápadu