13

Urbanistická vízia areálu Eurokemp

Popis lokality

Do "nédávna" jedna z najintenzívnejších turistických lokalit Vysokých Tatier. Mala to byť "výstavná skriňa" socialistického cestovného ruchu s menom, ktoré mu dávalo ambíciu "európskeho významu". Areál bývalého EUROCAMPU u monhých ľudí strednej generácie dodnes vyvoláva nostalgické pocity silne pozitívneho charakteru. V súčasnosti sa táto lokalita "záhadným" postupom dostala do stavu rumoviska.

V dnešnom pomerne rozkvitajúcom stave slovenského cestovného ruchu je potreba pristupovať k riešeniu a revitalizácií pôvodných častokrát v nedávnej historií aj overených lokallít. Kvalitný urbanisticko architektonický zásah rešpektujúci požiadavky a funkcie dnešnej rekreačnéj zóny by z nej opäť mohol vytvoriť vychitený rekreačný areál.

Lokalita

Máte konkrétny nápad ako zmeniť túto lokalitu?

Pošlite nám ho. Zamerajte sa na verejný priestor. Svoj projekt v krátkosti opíšte, odhadnite náklady na jeho realizáciu (čím je návrh lacnejší, tým skôr sa môže dočkať realizácie), pridajte foto miesta a jednoduchú vizualizáciu, kresbu, zákres do fotografie. Ďakujeme, že Vám na Tatrách záleží.

Po vyplnení formuláru prosím nahrajte podklady (fotografie, skice, výkresy, text ...) a panel (PDF rozmer 700x1000mm) k vášmu nápadu pre zlepšenie "TATIER".

Prihlásenie

nápadu