14

Orientačný systém a vizuálna identita Tatier, riešenie vizuálneho smogu

Popis témy

Vizuálna identita mesta alebo lokality a všetky jej prvky (orientačný systém, prvky reklamných nosičov, ... ) sú silne charakteristické vizuálne plochy. Kvalitne spracované vizuálna komunikácia vrátane "outdoorovej" prezentacie dotvára prirodzéný genius loci lokality. Ten sa naopak môže absulútne rozplinúť nekoncepčným a necitlívím výberom rôznorodých prvkov a objektov, ktoré priestror rozbíjajú a navádzajú pocit zmätku a chaosu. 

Podstatnou časťou vizuálnej identity mesta/miesta je vizuálna identita jednotlicvkých súkromných prevádzok a ich neregulovaná častokrát agresívna a estetický silne podhodnotená "reklama/prezentácia" - Vizuálny smog. Je potrebné vytvoriť jendotný manuál, ktorý určí velmi jasné ale zároveň velmi variabilné pravidlá pre tvorbu outdoorovej prezentácie/reklamy jednotlivých prevádzok, v tak jedinečnej architektonickej zóne ako sú Vysoké Tatry a ich časti. 

 

Máte konkrétny nápad ako riešiť tento problém?

Pošlite nám ho. Svoj projekt v krátkosti opíšte, odhadnite náklady na jeho realizáciu, pridajte foto miest a jednoduchú vizualizáciu, kresbu, zákres do fotografie. Ďakujeme, že Vám na Tatrách záleží.

Po vyplnení formuláru prosím nahrajte podklady (fotografie, skice, výkresy, text ...) a panel (PDF rozmer 700x1000mm) k vášmu nápadu pre zlepšenie "TATIER".

Prihlásenie

nápadu