top of page
Výzva
Tatry potrebujú Vaše nápady

Vysoké Tatry máme všetci radi. Vždy tam ale nachádzame lokality s obrovským potenciálom, ktorých momentálny stav je z rôznych dôvodov zenedbaný až katastrofálny.

28 Nápadov pre lepšie Tatry.

Tatry potrebujú nový impulz a všetci zúčastnení sformulovali predstavy o tom, ako by verejný 

priestor v meste Vysoké Tatry mohol vyzerať. 

Ďakujeme, že Vám na Tatrách záleží.

mz-tatry-kniha-tit.jpg
Kniha Zásahy Tatry* 2019

Výber lokalít

Organizátori projektu Verejné zásahy TATRY 2019 vytypovali 14 lokalít, miest a areálov vo Vysokých Tatrách, ktoré sú momentálne v zanedbanom až dezolátnom stave a videli v nich silný verejný potenciál

Cieľom projektu Zásahy Tatry 2019 je kreatívne zasiahnuť do problematických alebo nevyužitých lokalít v Tatrách a navrhnúť ich funkčné, zušlachťujúce a rozumné riešenia.
Dôležité je, že zásah môže mať rôznu formu od umeleckých inštalácii, úpravy zelene, či tvorby nových zelených plôch až po zložitejšie architektonicko–urbanistické koncepty. Spoločne môžeme Tatry urobiť atraktívnejším a prívetivejším miestom pre domácich aj turistov.
bottom of page