02

Vytvorenie námestia pred stanicou lanovky
Smokovec – Hrebienok

Popis lokality

Priestor pred stanicou lanovky nevyužíva potenciál otvoreného priestranstva. Spleť chodníkov a ciest by sa mala zjednotiť do jednotnej spevnenej plochy primárne pre peších. Vznikol by  veľkorysý rozptylový priestor, ktorý je momentálne nedostačujúci. Mali by byť splnené podmienky pre bezbariérový pohyb. Autodoprava by mala byť pri prechode priestorom spomalená a limitovaná. Orientačné a informačné tabule  umiestnené nekoncepčné v rôznych obdobiach sú neaktuálne a pôsobia rušivo. Zabraňujú vizuálnej navigácii priestorom. Jednotné urbanistické stvárnenie líniového pešieho ťahu by malo pokračovať k železničnej stanici.

Lokalita

Máte konkrétny nápad ako zmeniť túto lokalitu?

Pošlite nám ho. Zamerajte sa na verejný priestor. Svoj projekt v krátkosti opíšte, odhadnite náklady na jeho realizáciu (čím je návrh lacnejší, tým skôr sa môže dočkať realizácie), pridajte foto miesta a jednoduchú vizualizáciu, kresbu, zákres do fotografie. Ďakujeme, že Vám na Tatrách záleží.

Po vyplnení formuláru prosím nahrajte podklady (fotografie, skice, výkresy, text ...) a panel (PDF rozmer 700x1000mm) k vášmu nápadu pre zlepšenie "TATIER".

Prihlásenie

nápadu