11

Vytvorenie námestia pred vstupom do Belianskej Jaskyne

Popis lokality

Belianska jaskyňa je najväčšia a jediná sprístupnená vysokohorská kvapľová jaskyňa v Tatranskom národnom parku. Priestor pred vstupom nezodpovedá požiadavkám bezpečného, reprezentatívneho priestoru, ktorý navštevujú turisti z celého Slovenska a zahraničia. Základ je vytvorenie námesitia v nádhernej prírodnej scenérii, kde sa turisti pripravia na návštevu jaskyne, oddýchnu po a zotrvajú v Tatranskej Kotline. Nadviažu na prechádzkove trasy kúpeĺným areálom, podporial lokálne gastro a ubytovacie prevádzky.

Lokalita

Máte konkrétny nápad ako zmeniť túto lokalitu?

Pošlite nám ho. Zamerajte sa na verejný priestor. Svoj projekt v krátkosti opíšte, odhadnite náklady na jeho realizáciu (čím je návrh lacnejší, tým skôr sa môže dočkať realizácie), pridajte foto miesta a jednoduchú vizualizáciu, kresbu, zákres do fotografie. Ďakujeme, že Vám na Tatrách záleží.

Po vyplnení formuláru prosím nahrajte podklady (fotografie, skice, výkresy, text ...) a panel (PDF rozmer 700x1000mm) k vášmu nápadu pre zlepšenie "TATIER".

Prihlásenie

nápadu