top of page

10

Kúpeľné areály

Popis lokality

Prvým cieľom je nájsť riešenie ako zatraktívniť existujúce kúpeľné areály, kde je naďalej poskytovaná špecializovaná liečba. Druhým cieľom je hľadať nové možnosti,, akým smerom
by sa mohli uberať
kúpeľné územia, v ktorých prestali kúpele/liečba fungovať. Aký je potenciál týchto území? Aká by mala byť koncepcia a smerovanie Tatier, ktoré už poslanie kúpeľného miesta 100% - ne nenapĺňajú?

 

Mnohé z kúpeľných území sú sústredené okolo objektov – dominánt s pamiatkovými hodnotami, ktoré sú obvykle sanatóriá zamerané prioritne na liečbu s využitím klimatických podmienok.
Niektoré sanatória sú v prevádzke, niektoré ostali opustené alebo sú na ceste dožívania,
bez ďaľšej vízie. Častým javom je zanedbaný stav objektov a okolia. Práve v kúpeľných územiach, ktoré ťažia z osobitých klimatických podmienok, je potrebné riešiť koncepciu územia atraktívnu pre pohyb pacientov aj návštevníkov na čerstvom vzduchu, ktorú by malo podporiť najmä vytvorenie atraktívneho prostredia - koncepcia zelene s mobiliárom, prvkami drobnej architektúry. Tieto územia by mali prilákať pacientov, nie len tých s ťažkými ochoreniami, ale aj samoplatiteľov na rekreačné pobyty (podobne ako to funguje v iných kúpeľných územiach – napr. Piešťany). Tieto územia by mali byť kontrastom k rušným lyž. strediskám vo Vysokých Tatrách a mali by byť zamerané okrem samotných pacientov na klientelu, ktorá hľadá pokoj, prírodu, ozdravné, či relaxačné pobyty. Mesto má aj vďaka svojej rozlohe a polohe potenciál, aby ponúklo niekoľko alternatív s využitím prírodných daností.

 

Akýmsi osobitným prípadom sú Vyšné Hágy, ktorých areál je celý pamiatkovo chránený so
všetkými nadčasovými prvkami a vtedajším vybavením kúpeľnej osady. Cieľom je podporiť
pamiatkové hodnoty územia a zároveň zatraktívniť areál ako verejný priestor príťažlivý pre pacientov, zamestnancov ústavu, ale aj obyvateľov, najmä rodiny s deťmi. (Osada má tiež potenciál pre mladé rodiny, v časti osady pod cestou slobody sa nachádza ihrisko, základná a materská škola).

 

Relatívne živým kúpeľným územím aj vďaka komerčným aktivitám sú Kúpele Nový Smokovec, ktoré už ale nie sú spravované a rozvíjané ako celý areál pôvodného kúpeľného územia. Časť územia pod Cestou Slobody sa postupne "odstrihla" a opustená čaká na nové aktivity, ktoré do územia prinesú život a kvalitné verejné priestory, ktoré sú v jeho polohe kľúčové pre celistvosť verejných priestorov na území Smokovcov. Dominantou je objekt známy ako Penzák, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Dnes je to, s výnimkou pohybu obyvateľov a nájomcov bytoviek v tomto území, hluché miesto, pri ktorom sa často prechádzky kúpeľných hostí a návštevníkov Smokovcov končia.

 

S uvedeným súvisí aj otázka na celkovú koncepciu Smokovcov tak, aby boli Smokovce atraktívne aj pre peších a neslúžili len ako prejazdné miesto.

Lokality

Máte konkrétny nápad ako zmeniť túto lokalitu?

Pošlite nám ho. Zamerajte sa na verejný priestor. Svoj projekt v krátkosti opíšte, odhadnite náklady na jeho realizáciu (čím je návrh lacnejší, tým skôr sa môže dočkať realizácie), pridajte foto miesta a jednoduchú vizualizáciu, kresbu, zákres do fotografie. Ďakujeme, že Vám na Tatrách záleží.

Po vyplnení formuláru prosím nahrajte podklady (fotografie, skice, výkresy, text ...) a panel (PDF rozmer 700x1000mm) k vášmu nápadu pre zlepšenie "TATIER".

Prihlásenie

nápadu

bottom of page