04 | Stromovisko

Autori

Ing. arch. Jana Švecková

Ing. arch. Diana Šajdová

Ing. arch. Zuzana Hlinková


Téma

Promenáda v Tatranskej Lomnici
Vo svojej práci Hotel v kontexte mestského prostredia, sa zaoberám vzťahom

medzi hotelom a verejným priestorom. Vytváram historickú analýzu v kauzalite

mestského prostredia, kde sa zaoberám aj nefunkčnými kúpeľnými hotelmi.

Projekt Živé miesto podporuje život v zanedbaných priestoroch pred kúpeľnými hotelmi. Projekt pozostáva z workautového ihriska, detského ihriska, fontány, mestského mobiliáru, priestory na sedenie a oddychovanie. Láka ľudí nie len ubytovaných v kúpeľoch, ale i okoloidúcich. V nefunkčných kúpeľných zariadeniach je možné využitie parteru

ako živej hranici medzi verejným a súkromným priestorom. 1. NP – kaviarne,

reštaurácie. V ďalších priestoroch – múzeum kúpeľných zariadení v Tatrách.
23 views

Nápady pre lepšie mesto

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018