14 | Lomnica bez bariér staničná pasáž vlak bus_

  Autor

  Zuzana Hroncová

  Martina Kosturská

  Daniel Kolesár

  Gabriel Osifčin

  Peter Danko

  Martin Marušinec

  marusinec.martin@gmail.com


  Atelier / Škola

  CTRL+ D Architekti, MARUSINEC ARCHITECTS


  Odhadované náklady 820 000 EUR


  Téma

  Železničná stanica Tatranská Lomnica  Koberec nas prenesie v čase do predpolia najstarieho hotela vo vysokych

  Tatrach a exaktne defi nuje napojenie na park.

  Návrh tzv. „Stanice bez bariér“ vychádza z myšlienky, vniesť do staničného

  priestranstva jednotu, prehľadnosť a organizovanosť. Odstránením

  živého plota medzi koľajovou traťou pre vlaky a koľajovou traťou pre električky

  vznikne otvorený priestor, v ktorom sa každý návštevník Tatranskej Lomnice

  jednoduchšie zorientuje. Vytvorením jednotného staničného priestoru s novo

  navrhnutým „zeleným kobercom“, spevnenou plochou dodá danému priestoru

  otvorenosť a uvoľnenosť s pozitívnym vplyvom na turistov, návštevníkov ale aj

  domáce obyvateľstvo. Vdýchne priestoru charakter staničného námestia.

  Neostali by sme ale iba pri námestí a s otvorením by sme po vysadnutí

  z „vlaku“ pokračovali prepojením vlakovej stanice s autobusovou. Vytvárame

  koridor, ktorý prirodzene spája dva hlavné komunikačné body. Opäť do návrhu

  vstupuje jednoduchosť a ľahká orientácia na daný cieľ, bez zbytočného

  tápania v okolí. Zároveň, ale všetky dôležité časti okolia zameriavajúce sa na

  návštevníkov Tatranskej Lomnice ostatnú blízko späté. Do konfrontácie sa tak

  viac dostáva objekt najstaršieho hotela Lomnica.


  Tretím dopravným bodom je navrhovaná lanová dráha, vybudovaná v okolí

  autobusovej stanice. Tá bude spájať dopravu so športom, oddychom

  a kultúrou a vytvorí druhý vstup k Lomnickým lyžiarskym tratiam.

  Tým sa odbremení od osobnej dopravy terajšie jediné, ofi ciálne, vstupné

  miesto k zimnému športu v Lomnici.


  LOMNICA BUS

  Samotné riešenie autobusovej stanice, respektíve skôr parkovacieho státia

  či akéhosi dopravno-komunikačného nádvoria je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou,

  ak sa chceme priblížiť modernému svetu a zároveň vniesť do Tatier

  a samotnej Tatranskej Lomnice priestor, ktorý bude centrálnym bodom,

  z ktorého sa všetci dostaneme „bližšie“ k Tatrám.

  Ako pokračovanie zelenej krivky staničného námestia železníc

  a prepojenia na park resp promenádu sa stáva podľa uhla pohľadu

  koncovým alebo začiatočným bodom pre nástup na kopec. jednoduché

  usporiadanie priestranstva, defi novanie pozícii pre jednotlivé funkcie, ich

  združenie, zapojenie sídliska , potlačenie hotelového zázemia a umiestnenie

  objektov v skladbe aby spĺňali estetické, technické a hygienické požiadavky

  súčasnej a budúcej doby.

  Pre návštevníka bude už len príjemným bonusom ak v tomto mieste

  dokáže nasadnúť na lanovku a priamo zo stanice sa dopraviť na sneh alebo

  do hotelového bazéna.


  PROMENÁDA, alebo LOMNICA NA BEŽKÁCH

  vytvorenie jasnej „zelenej“ krivky medzi dopravnými bodmi vlak a bus núti

  v území zapojiť do komunikácie predpolie najstaršieho hotela Lomnica a

  parkové priestranstvo. k vzájomnej konfrontácii hotel vs park navrhujeme

  potlačenie dopravnej línie vytvorením priestoru s charakterom pešej zóny

  v celej šírke predpolia hotela. jednoduchou materiálovou zmenou povrchov,

  zrušením bariéru vytvárajúcich prvkov zelene prepojiť s parkom aj život

  za sídliska. Takto by bolo pre život v parku ideálne vytvorenie okruhov

  spevnených plôch tak aby vedeli byť využívané celoročne, či už na letné

  bežkovanie alebo zimné bicyklovanie nie len pre turistov ale stali by sa

  každodennou súčasťou aj pre domácich.

  Parkovy areal

  Biatlon v meste

  Celoročný zelený bežkársky koberec
  2 views

  Nápady pre lepšie mesto

  Menu

  Mestá

  Kontakt

  UzemnePlany.sk

  Občianske združenie

   

  A: Mlynská 27, 040 01 Košice
  T: +421 55/ 623 15 87

  M:  0907 458 406
  E:   zasahy@zasahy.sk
  W:  www.uzemneplany.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

  © UzemnéPlany.sk o.z. 2018