20 | Vizuálna identita

Autor

Zuzana Hroncová

Martina Kosturská

Daniel Kolesár

Gabriel Osifčin

Peter Danko

Martin Marušinec

marusinec.martin@gmail.com


Atelier / Škola

CTRL+ D Architekti, MARUSINEC ARCHITECTS


Téma

Vizuaálna identita
Značenie, na miestach ako sú Vysoké Tatry, je mnohokrát životne dôležité.

Značky majú informovať, odporúčať, prikazovať a zakazovať. V žiadnom prípade

by nás nemali šokovať, ba až znechucovať, čo je pri komerčnom značení

akýmsi trendom. Navrhujeme preto dva formáty značenia

→ jednoduché mestské dopravné

→ turistické na trasách, štartovacích, stretávacích a cieľových bodoch

Jednoduché značenie pozostáva z normovaného značenia IS-21 až IS-23,

422-51, 422-61 a 423 Značka je jednoduchá prehľadná a jasná. Pri pohľade

na značku nedochádza k vizuálnym kolíziám vzhľadom k okolitému prostrediu.

Turistické značenie je v tatrách už od čias monarchie a nie je dôvod meniť

vizuál týchto značiek.
17 views