IMG_2218-300dpi-scaled-1.jpg
Návrhy
pre lepšie
mesto 
Žilina
Príležitosť pre nás všetkých
ako spoločne navrhnúť lepšie riešenia pre verejný priestor 
a kultúrnu infraštruktúru! 

Prípravný projekt v rámci Kandidatúry mesta 
Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026

 

Ako to celé
funguje?

 
 
Kontakt

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  +421 907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk