top of page

Prebúdzame

mestá

Projekt (Mestské) Zásahy hľadá v mestách miesta (verejné priestory), ktoré nefungujú. Pomenúva ich nedostatky a objavuje ich nevyužitý potenciál, hľadá im kreatívne a pokiaľ možno cenovo dostupné riešenia. Pretože aj malá myšlienka skvalitní verejný priestor.

Mestá
IMG_2218-300dpi-scaled-1.jpg
Návrhy
pre lepšie
mesto 
Žilina
Príležitosť pre nás všetkých
ako spoločne navrhnúť lepšie riešenia pre verejný priestor 
a kultúrnu infraštruktúru! 

Prípravný projekt v rámci Kandidatúry mesta 
Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026

Ako to funguje

Ako to celé
funguje?

Aktívne

a zodpovedné mesto

Mesto samotné alebo mestská organizácia, ktorej na meste záleží, osloví občianske združenie UzemnePlany.sk.

 

Pohodlné zadávanie

projektov

Prostredníctvom webovej platformy jednotliví autori velmi jednoducho prihlasujú projekty / podnety. Online hlasovaním aj nezúčastnenej verejnosti sa vzbudí jej prirodzený záujem.

Participácia odbornej verejnosti

Nadviaže sa participácia komunity architektov a architektonických škôl s celoslovenskou pôsobnosťou.

(FA STUBA, FU TUKE, architektonické štúdia)

Publikácia projektov

UP vydajú knihu / publikáciu so zverejnením všetkých autorských návrhov, prehľadnou mapou a sprievodnýcmi textami. 

Vernisáž /
verejná prezentácia

UP v spolupráci s mestskou zložkou zorganizujú verejnú vernisáž / výstavu, ktorá je vyvrcholením projektu MZ, kde sú pozvaní hlavne samotní autori, zástupcovia mesta (primátor), architektonická komunita a aj všeobecná verejnosť.

Hodnotné koncepty pre mesto

Sumár projektu je, že mesto má k dispozícii za minimálne náklady desiatky podnetov / nápadov / projektov, ktoré akémukoľvek vedeniu mesta napomôžu koncepčne uvažovať a pracovať s verejným priestorom mesta. 

 

Mobilizácia odbornej
i laickej verejnosti.

  

UP zadefinujú komunikačné prvky projektu (vizuálna identita, facebook profil, web-platforma) a spustí sa mobilizácia odbornej i laickej verejnosti.  

Partneri
Kontakt
Kontakt

Thanks! Message sent.

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  +421 907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk

bottom of page