Image12.webp

Nástupný priestor

areálu Bachledka

Atrium Architekti

Potenciálny rozvoj rekreačnej lokality v Bachledovej doline v areáli Bachledka musí rešpektovať charakter prírodného prostredia 

doliny ale aj tvaroslovie a atmosféru tradičnej 

ždiarskej architektúry.

Samotný kruhový objazd ako dopravná stavba nestačí. Je treba riešiť územie okolo kruhového objektu ako celok – vstupná brána k stredisku. Je preto potrebné vytvoriť peší okruh okolo kruhového objazdu lemovaný drobnými prevádzkami zasadenými v teréne aby vizuálne nerušili. Navrhujeme taktiež pešie premostenie ponad cestu ktoré umožni najmä v zime lyžiarom pohodlne prejsť k druhému svahu.

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk