Workshop študentov a architektov

ws-head-1.jpg
V lete sa v Bachledovej doline uskutočnil
workshop architektov a študentov Katedry architektúry z Fakulty Umení Technickej univerzity v Košiciach, kde sa spolu s domácimi z cestovného ruchu a lokálnej komunity snažili definovať nedostatky lokality a ich predstavy rozvoja doliny. 
ws-head-2.jpg
Všetci zúčastnení sa zžili s lokalitou a snažili sa tu identifikovať zanedbané miesta a načrtnúť ich potenciál v rámci tém verejné priestory a urbanistický rozvoj lokality.
Na projekte sa podieľajú

1/1

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk