boros-horizotala-1.jpg

Horizontalita

vo svete vertikality,

Galéria stromov

Tomáš Boroš

Hory, vysoké útesy či bralá. Človeka od nepamäti fascinuje vertikalita. A to určite aj preto, že jeho prostredie pre život je vo veľkej miere horizontálne.
Čo sa ale stane keď sa tieto prostredia spoja? Dobrým príkladom je chodník v korunách stromov. Keď do čisto vertikálneho prostredia umiestnime
horizontálny chodník, vytvoríme pútavé miesto, dostupné pre všetkých.

 

V týchto troch zásahoch demonštrujem potenciál spojenia vertikálnych a horizontálnych svetov. Ide o experimentálnevstupy do prudko konzervatívneho prostredia. Aj keď sú to zatiaľ do značnej miery teoretické zásahy, po dopracovaní sa každý z nich vie dostať do reálnej roviny.

Galéria stromov

Celé Tatry si prešli už viacerými kalamitami, pri ktorých bolo zničených mnoho stromov. Jedným zo zásahov by som chcel vystavať galériu stromov.

Išlo by o vysadenie 25-tich stromov vo svahu. Stromy by boli vysadené v rastri tak, aby ich koruny vytvorili jednu horizontálnu rovinu.

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk