mitro-5.jpg

Alternatívne ubytovanie zachovávajúce miestnu identitu

Maroš Mitro

Turizmus často predstavuje silný zásah do krajiny a pôvodného života, pričom sa potláčajú lokálne špecifiká na úkor univerzálneho riešenia. Veľké objemy hotelov môžu pri nesprávnom nastavení mierky výrazne poškodit siluetu krajiny a poškodiť jej ráz. Tento návrh poskytuje dopĺnenie kapacít klasického ubytovacieho zariadenia a jeho redukie pomocou malej ubytovacej jednotky ponúkajúcej nevšedný a obohacujúci zážitok. Predstavuje to istú formu ekoturizmu, ktorá je priateľskejšia a menej invazívna.

mitro-1.png
mitro-2.png

Chatka by mala zachovávať základné črty typického ždiarskeho domu. Tak sa dosiahne silnejšie prepojenie medzi novou a pôvodnou architektúrou. Nejde o vytváranie kópií
starých domov, ale o rozvýjanie tradícií súčasným jazkom. Novodobé materiály su samozrejmé.

Objavuje sa nový trojuholník vzťahov medzi turistom, obyvateľom a vlastníkom chatky. Vlastník ponúka chatku turistom, ktorý mu zabezpečujú istý príjem. Za využívanie
pozemku je domácim obyvateľom platený nájom čo znamená istú formu zárobku. Medzi domácim a turistom vzniká špecifický vzťah založeny na interakcii a obohacovaní jeden druhého (pomoc s domácimi prácami môže byť odvďačená chutným obedom a podobne...).

mitro-6.png

Zaujímavým prvkom Ždiaru, Bachledovej doliny a podobných obcí je ich urbanistická štruktúra, ktorá je vytvorená na základe ich rozčlenenia na dlhé a úzke pozemky. Výsledkom je hustá zástavba od ulice a nekonečné polia za obydliami splývajúce do veľkej obrábajúcej krajiny. Takto vznikla akási jedinečnosť horských obcí, ktorú je vhodné zachovávať, rešpektovať a rozvíjať. V tejto súvislosti návrh počíta s voľným umiestňovaním chatiek na pozemkoch niektorých domácich obyvateľov v závislosti od ich potrieb a preferencií.

mitro-4.jpg
mitro-3.jpg