top of page

23 | Kruháč

Autor

Martina Repová

arttinamail@gmail.com


Odhadované náklady

5 000 Eur


Lokalita

Priestor autobusovej stanice

Starý Smokovec
Priestor autobusovej stanice Starý Smokovec postráda reprezentatívnejší

charakter nástupištia – vstupnej brány do Tatier. Návrh rieši zázemie pre cestujúcich

mestskou hromadnou dopravou – zastávku – nástupište – kiosk, kde

obyvatelia a návštevníci zároveň získajú všetky užitočné informácie. Objekt

zástavky je umiestnený v strede parkovacej plochy čím vytvára kruhový objazd,

ktorý je vymedzený farebným náterom. Taktiež prepojenie autobusovej

stanice so železničnou je značené farebným symbolom na chodníku. Objekt

je navrhnutý tak, aby boli maximálne zachované pohľady na krajinu. Samotná

konštrukcia je vyrobená z oceľových trubiek a opláštená priehľadným lexanom.

Náhodne rozmiestnené kamene poskytujú sedenie pre čakajúcich

a spolu so zeleňou dotvárajú a harmonizujú priestor parkoviska.8 views
bottom of page