top of page

22 | Prístrešok pri kaplnke

Autor

Denisa Ďurica

denisa.durica@gmail.com


Atelier / Škola

AGAD

Odhadované náklady

5 000 Eur


Téma

Kúpeľné areály
Panel, ktorý nemá svoju škatuľku, ale chce ukázať na niekoľko úplne náhodne

vybraných stavieb, ktoré pomerne arogantným spôsobom zmenili/zničili svojho

predchodcu a snažia sa kričať do sveta na plné hrdlo kto je tu pánom...

Pre zobrazenie podobných príkladov na území Vysokých Tatier zďaleka nestačí

jeden panel...
6 views

Comments


bottom of page