top of page

19 | Belianska jaskyňa

Autor

Zuzana Hroncová

Martina Kosturská

Daniel Kolesár

Gabriel Osifčin

Peter Danko

Martin Marušinec

marusinec.martin@gmail.com


Atelier / Škola

CTRL+ D Architekti, MARUSINEC ARCHITECTS


Odhadované náklady

75 000 EUR


Téma

Námestie Belianskej Jaskyne
Ťažko prístupná a paradoxne netrpí na nedostatok návštevníkov, taká

je v súčasnosti Belianska jaskyňa. Vytvorenie reprezentatívneho portálu

ako začiatok púte do útrob hôr a vybudovanie pavilónu pre zázemie

by bolo adekvátnym vkladom do územia najmä z dôvodu separácie

nástupného priestoru a ukrytia neestetických prevádzkových zariadení

– skladovanie odpadu, a nové toalety. Prístup do jaskyne by sa uľahčil

hipoturistikou, t.j. návštevníci by sa k vstupu dopravili na koni, čo ponúka

aj rehabilitačný rozmer, keďže hipoterapia je komplexná rehabilitačná

metóda. k už spomínanému objektu by takto vedel byť pridružený aj

prístrešok pre kone. Na nástupnom plató budú mobiliárom jednoznačne

defi nované jeho funkčné náplne čo umožní do schémy zapojiť aj Sokoliarsky

dvor pre ktorý bude plató slúžiť ako hľadisko.9 views

Comments


bottom of page