19 | Belianska jaskyňa

  Autor

  Zuzana Hroncová

  Martina Kosturská

  Daniel Kolesár

  Gabriel Osifčin

  Peter Danko

  Martin Marušinec

  marusinec.martin@gmail.com


  Atelier / Škola

  CTRL+ D Architekti, MARUSINEC ARCHITECTS


  Odhadované náklady

  75 000 EUR


  Téma

  Námestie Belianskej Jaskyne
  Ťažko prístupná a paradoxne netrpí na nedostatok návštevníkov, taká

  je v súčasnosti Belianska jaskyňa. Vytvorenie reprezentatívneho portálu

  ako začiatok púte do útrob hôr a vybudovanie pavilónu pre zázemie

  by bolo adekvátnym vkladom do územia najmä z dôvodu separácie

  nástupného priestoru a ukrytia neestetických prevádzkových zariadení

  – skladovanie odpadu, a nové toalety. Prístup do jaskyne by sa uľahčil

  hipoturistikou, t.j. návštevníci by sa k vstupu dopravili na koni, čo ponúka

  aj rehabilitačný rozmer, keďže hipoterapia je komplexná rehabilitačná

  metóda. k už spomínanému objektu by takto vedel byť pridružený aj

  prístrešok pre kone. Na nástupnom plató budú mobiliárom jednoznačne

  defi nované jeho funkčné náplne čo umožní do schémy zapojiť aj Sokoliarsky

  dvor pre ktorý bude plató slúžiť ako hľadisko.  2 views

  Nápady pre lepšie mesto

  Menu

  Mestá

  Kontakt

  UzemnePlany.sk

  Občianske združenie

   

  A: Mlynská 27, 040 01 Košice
  T: +421 55/ 623 15 87

  M:  0907 458 406
  E:   zasahy@zasahy.sk
  W:  www.uzemneplany.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

  © UzemnéPlany.sk o.z. 2018