top of page

05 | Živé miesto

Autor

Ing.arch. Radka Kubaliaková

radkakubaliakova@gmail.com


Atelier

FA STU, doktorand,

Ateliér KUBAarch


Odhadované náklady

30 000 EUR


Téma

Kúpeľné areályVo svojej práci Hotel v kontexte mestského prostredia, sa zaoberám vzťahom

medzi hotelom a verejným priestorom. Vytváram historickú analýzu v kauzalite

mestského prostredia, kde sa zaoberám aj nefunkčnými kúpeľnými hotelmi.

Projekt Živé miesto podporuje život v zanedbaných priestoroch pred kúpeľnými hotelmi. Projekt pozostáva z workautového ihriska, detského ihriska, fontány, mestského mobiliáru, priestory na sedenie a oddychovanie. Láka ľudí nie len ubytovaných v kúpeľoch, ale i okoloidúcich. V nefunkčných kúpeľných zariadeniach je možné využitie parteru

ako živej hranici medzi verejným a súkromným priestorom. 1. NP – kaviarne,

reštaurácie. V ďalších priestoroch – múzeum kúpeľných zariadení v Tatrách.
13 views
bottom of page