02 | Pešia zóna Tatranská Lomnica

  Autor

  Mária Caffrey

  maria.lafkova@gmail.com

  Soňa Drawc (Spolupráca)


  Odhadované náklady

  5 000 EUR


  Lokalita/téma

  Železničná stanica,

  Tatranská Lomnica  turistický bod. V hlavnej turistickej sezóne podlieha vysokej návštevnosti.

  Je to tiež miesto, kde sa domácim obyvateľom cestujúcim za prácou

  alebo vzdelaním začína a končí produktívna časť dňa.

  Nekoncepčne vysadená zeleň, vizuálny smog, nedostatok spevnených

  plôch a ich zlý, nevyhovujúci stav hraničí s bezpečnosťou. Znemožňuje prehľadnosť,

  dostáva do konfl iktu čakajúcich a prichádzajúcich. Nerekonštruovaná

  budova stanice, ktorá je v zozname národných kultúrnych pamiatok,

  je dlhodobo neudržiavaná a nezodpovedá moderným požiadavkám cestujúcich.

  Treba využiť priestorový potenciál miesta, vyčistiť od nevyužívaných prvkov

  a zjedotiť do uceleného priestoru, hodného reputácie Vysokých Tatier.

  Priestor by mal svojou logikou zabezbečiť nekonfl iktný pohyb cestujúcich/

  turistov v náväznosti na pešie ťahy - stať sa prvou Tatranskou pešou zónou.

  Navrhované riešenie ráta s minimálnymi nákladmi a zásahmi. Svyužitím

  particípatívneho zapájania obyvateľstva a komunít do tvorby verejného

  priestoru by bolo možné zámer zrealizovať.
  3 views

  Nápady pre lepšie mesto

  Menu

  Mestá

  Kontakt

  UzemnePlany.sk

  Občianske združenie

   

  A: Mlynská 27, 040 01 Košice
  T: +421 55/ 623 15 87

  M:  0907 458 406
  E:   zasahy@zasahy.sk
  W:  www.uzemneplany.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

  © UzemnéPlany.sk o.z. 2018