01 | Školský areál v Tatranskej Lomnici

  Autor

  Mária Caffrey

  maria.lafkova@gmail.com


  Lokalita/téma

  Tatranské sídliská

  Základná škola v Tatranskej Lomnici je najväčšou školou v Tatrách. Tento rok oslavuje

  60te výročie vzniku. Za viac než polstoročie sa udialo všeličo, ale najväčším

  problémom bolo odsťahovanie mladých. V škôlke bolo ešte pred pár rokmi len

  6 detí, hrozilo, že budovu predajú. Trend za posledných pár rokov ukazuje nárast

  obyvateľov s deťmi v predškolskom a školskom veku a žiaci aj zamestnanci začínajú

  pociťovať priestorové a technické nedostatky.

  Umiestnenie školy je ideálne, umožňuje deťom samostatnosť. Zo sídliska,

  železničnej a autobusovej stanice sa dostanú pešo, takmer bez nutnosti prejsť

  cez dopravnú komunikáciu.

  Je bezpečný, z hľadiska automobilovej dopravy a obklopuje ho zeleň.

  Aj ďalšie objekty vzdelania, kultúry a športu sú v blízkosti, dostupné peši.

  Poloha kina Múzea TANAP bola zohľadnená už pri plánovaní a hovorí sa o promenáde/

  námestí, tie deti využívajú v školskom procese a je nevyhnutné naplniť tieto

  vízie a pokračovať, doplniť chýbajúce trasy medzi nimi. Mali by byť bezpečné, prehľadné, bezbariérové a samozrejme, mali by vužiť potenciál prírodného prostredia.

  Areál školy bol navrhnutý tak, aby ZŠ a MŠ boli blízko. Nevyužité priestory

  ZŠ boli poskytnuté ZUŠ a ukázalo sa, že táto blízkosť má obrovský potenciál.

  Každá s inštiúcií však potrebuje priestorový a kvalitatívny posun.

  V mojom návrhu sa snažím zachovať jednotu areálu a využiť existujúce

  priestory tak, aby sa nemuseli tieto školy rozdeliť a aby bolo možné naplniť požiadavky.

  Preto by stálo za uváženie premiestnenie Mestskej knižnice a Klubu dôchodcov

  z budovy MŠ. Aj tieto inštitúcie potrebujú adekvátne, moderné priestory, ktoré

  v súčasnom stave nie sú možné dosiahnuť. Materská škola by mohla byť opäť

  v pôvdnom rozsahu a rozšíriť svoje dve veľkopriestorové triedy o telocvičňu,

  infrasaunu, hygienické zázemie a špecializované učebne pre prípravu predškolákov.

  V rámci dosahovania energetickej úspornosti uvažujem o modernizovaní

  kotolne a využití veľkorysého, s vysokým stropom a oknami pre ZUŠ na tančiareň.

  Jednoduchý tvar traktu ZUŠ je ideálny na prístavbu. Špecifi cké požiadavky na

  vyučovanie v jednotlivých odborch, hudobný, výtvarný, dramatický a rôzny počet

  žiakov na hodinách je ťažké a neefektívne splniť v existujúcich priestoroch, dimenzovaných ako triedy pre 15-30 žiakov. Trakt by mohol byť opäť k dispozícii ZŠ.

  Celý areál by mohol byť moderným Campusom predškolského a základného

  vzdelania, kde sa deti presúvajú samostatne medzi jednotlivými budovami,

  ihriskami , parkami, záhradami umenia ale aj zeleninovými políčkami. Kde učitelia

  majú všetko, čo potrebujú k naplneniu svojho poslania a o čosi ďalej by sa zveľadil

  takzvaný “Museumsquartier” Tatier (Múzeum TANAP, Kultúrne centrum), kde sa

  okrem mestských akcií konali vystúpenia a akadémie škôl, a kde by mohli nájsť

  nové sídlo Knižnica a Klub dôchodcov.  6 views

  Nápady pre lepšie mesto

  Menu

  Mestá

  Kontakt

  UzemnePlany.sk

  Občianske združenie

   

  A: Mlynská 27, 040 01 Košice
  T: +421 55/ 623 15 87

  M:  0907 458 406
  E:   zasahy@zasahy.sk
  W:  www.uzemneplany.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

  © UzemnéPlany.sk o.z. 2018