Výzva
Žilina potrebuje Vaše nápady

Projekt Zásahy Žilina 2026 je prípravná aktivita v procese kandidatúry mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026. Cielom je zásahov je analyzovať a zmapovať verejný priestor v meste Žilina a okolí.
Následne vytvoriť participáciu verejnosti, odbornej i laickej, aby vyjadrili svoje postrehy a nápady ako regenerovať verejný priestor.

Nápady pre lepší priestor v Žiline.

Žilina potrebuje nový impulz a všetci zúčastnení sformulovali predstavy o tom, ako by verejný 

priestor v meste Žilina mohol vyzerať. 

Ďakujeme, že Vám na Žiline záleží.

579d70307d75bb40747bfb7a.1920x1080t.jpg

Výber lokalít

Organizátori projektu Zásahy Žilina 2026 vytypovali XX lokalít, miest a areálov v Žiline, ktoré sú momentálne v zanedbanom až dezolátnom stave a videli v nich silný verejný potenciál

Projekt Zásahy Žilina 2026 je prípravná aktivita v procese kandidatúry mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026. Cielom je zásahov je analyzovať a zmapovať verejný priestor v meste Žilina a okolí.
Následne vytvoriť participáciu verejnosti, odbornej aj laickej aby vyjadrili svoje postrehy a nápady ako regenerovať verejný priestor.

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk