28 | Krajinný celok Tatranská Polianka

  Autor

  Bc. Krisztina Nagy


  Atelier / Škola

  FA STU Bratislava

  Architektúra a urbanizmus

  Konzultant

  Ing.arch. Eva Putrová CSc.


  Lokalita

  Kúpeľné areály

  Najdôležitejším aspektom pri navrhovaní bola funkčnosť jednotlivých celkov.

  Priestor je navrhnutý tak aby spĺňal požiadavky návštevníkov, ale aj samostných

  obyvateľov osady (počet obyvateľov 177). V rámci ateliérovej práce sa návrh

  riešenia sústreďuje najmä na revitalizáciu osady a jednotlivých prvkov, vybudovanie

  nových chodníkov a rozvoj občianskej vybavenosti.

  Revitalizácia

  Riešenie krajinného priestoru Tatranskej Polianky navrhuje revitalizáciu kúpeľných

  chodníkov, športových ihrísk, nástupných priestorov. Revitalizáciu a novú

  výsadbu zelene.

  Kúpeľné chodníky

  Navrhujem revitalizovať kúpeľné chodníky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Sanatória

  Dr. Guhra a vedú ku Wolkerovým jazierkam. Revitalizácia týchto chodníkov

  poskytne pacientom sanatória, ale aj obyvateľom osady krátku a veľmi príjenmú

  prechádzku v lone prírody. Trasa ich dovedie k Wolkerovým jazierkam, ktoré im

  ponúknu miesto pre odpočinok, relaxáciu prípadne čítanie knižky a pod.

  Nástupný priestor - Sanatórium Dr. Guhra

  Vytvorenie nástupného priestoru na reprezentatívnej úrovni, jeho zatraktívnenie

  a zároveň funkčné využitie.

  Revitalizácia nástupného priestoru

  Zredukovanie počtu parkovacích miest pred objetkom, vytvorenie sadovnícky

  upravených plôch/ plôch s výsadbou rôznych rastlín na spríjemnenie a spestrenie

  prostredia.

  Funkčné využitie nástupného priestoru

  Nakoľko je tento priestor dosť rozľahlý tak jeho revitalizácia/ návrh je postavený

  aj na jeho funkčnosti - doplnenie mobiliáru (lavičky, smetné koše), logicky nadvazujúce

  chodníky, prvky drobnej architektúry (napr. altánok).

  Výsadba zelene

  V celej osade revitalizácia poprípade výrub niektorých drevín v zlom stave/ s

  nízkou spoločenskou hodnotou a výsadba nových drevín, ktoré by plnili tak

  ako estetickú tak aj izolačnú funkciu (pás zelene nad Chodníkom Slobody ako

  vizuálna bariéra medzi komunikáciou a sanatóriom). Návrz zahŕňa aj nové plochy

  sadovnícky upravených plôch a to v blízkosti železničnej stanice aby bolo jej

  okolie atraktívnejšie.  1 view

  Nápady pre lepšie mesto

  Menu

  Mestá

  Kontakt

  UzemnePlany.sk

  Občianske združenie

   

  A: Mlynská 27, 040 01 Košice
  T: +421 55/ 623 15 87

  M:  0907 458 406
  E:   zasahy@zasahy.sk
  W:  www.uzemneplany.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

  © UzemnéPlany.sk o.z. 2018