27 | Krajinný priestorVyšné Hágy

  Autor

  Bc. Katalin Maga


  Atelier / Škola

  FA STU Bratislava

  Architektúra a urbanizmus

  Konzultant

  Ing.arch. Eva Putrová CSc.


  Téma

  Kúpeľné areály
  Vybraný krajinný priestor je súčasťou rekreačno-krajinného celku Vysoké Tatry,

  v ktorom vybrané osady plnia ako hlavnú funkciu kúpeľnú liečbu a bývanie.

  Hlavným motívom riešenia územia bude riešenia krajinného priestoru

  s cieľom podporiť cestovný ruch v oblasti kúpeľníctva, zosúladiť aktivity

  týkajúce sa kúpeľov s požiadavkami na vybudovanie kvalitných verejných

  priestorov ako nástupných bodov na významné turistické trasy. Využiť

  potenciál viazaný na prírodné a vytvorené prostredie pre dobudovanie aktivít

  liečebných zariadení, pre rozvoj pešej turistiky, cykloturistiky, poznávacích

  a športových aktivít. Určujúcim bude potenciál prírodného prostredia so

  súčasnou krajinnou štruktúrou.
  1 view

  Nápady pre lepšie mesto

  Menu

  Mestá

  Kontakt

  UzemnePlany.sk

  Občianske združenie

   

  A: Mlynská 27, 040 01 Košice
  T: +421 55/ 623 15 87

  M:  0907 458 406
  E:   zasahy@zasahy.sk
  W:  www.uzemneplany.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

  © UzemnéPlany.sk o.z. 2018