24 | Evolúcia výstavby

Autor

Tomáš Bujna

info@nzw.sk


Atelier / Škola

dielna Architektúry NZW


Lokalita

Kúpeľné areály Developerizácia
Panel, ktorý nemá svoju škatuľku, ale chce ukázať na niekoľko úplne náhodne

vybraných stavieb, ktoré pomerne arogantným spôsobom zmenili/zničili svojho

predchodcu a snažia sa kričať do sveta na plné hrdlo kto je tu pánom...

Pre zobrazenie podobných príkladov na území Vysokých Tatier zďaleka nestačí

jeden panel...
7 views

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk