top of page

24 | Evolúcia výstavby

Autor

Tomáš Bujna

info@nzw.sk


Atelier / Škola

dielna Architektúry NZW


Lokalita

Kúpeľné areály Developerizácia
Panel, ktorý nemá svoju škatuľku, ale chce ukázať na niekoľko úplne náhodne

vybraných stavieb, ktoré pomerne arogantným spôsobom zmenili/zničili svojho

predchodcu a snažia sa kričať do sveta na plné hrdlo kto je tu pánom...

Pre zobrazenie podobných príkladov na území Vysokých Tatier zďaleka nestačí

jeden panel...
9 views
bottom of page