top of page

12 | Námestie

Autor

Zuzana Hroncová

Martina Kosturská

Daniel Kolesár

Gabriel Osifčin

Peter Danko

Martin Marušinec

marusinec.martin@gmail.com


Atelier

CTRL+D Architekti, MARUSINEC ARCHITECTS


Odhadované náklady 150 000 EUR


Téma

Vytvorenie námestia pred stanicou lanovky

Starý Smokovec – Hrebienok

vNámestie pred stanicou pozemnej lanovky, ako aj všetky plochy otvorenej ulice

v Starom Smokovci trpia nejednotnými spevnenými plochami a charakterom

ich funkčného využitia. Riešením je zjednotenie (takým a takým materiálom/

povrchom). Vo vybraných parkových plochách sa upravia trasy chodníkov po

organických krivkách, kde môže človek uspokojiť túžbu po pohybe. Náletová

zeleň zakrýva dominantné prvky krajiny a mesta či už antropogénne alebo

naturálne. Na racionalizáciu vegetácie tak, aby nielen podčiarkla dominantné a

esteticky hodnotné prvky, ale aj vytvorila rozvoľnené plochy, koridory a orientačné

body je potrebná podrobnejšia štúdia in situ. Primárny problém statickej

dopravy eliminujeme centrálnym parkovacím objektom a navrhujeme aby sa

podobne, konkrétne v tejto pozícii upravilo aj parkovanie hosti pre Hotel Grand

Starý Smokovec. Jeho zapustenie v terajšej pozícii rozvoľní predpolie dreveného

kostolíka, umocní nástup do hotela (rozšírenie schodiska v rôznych stúpaniach

či terasách na šírku minimálne prostredného traktu hotela) a celý tento priestor

zapojí do konfrontácie s objektom pozemnej lanovky. Dôležitým krokom bude

zapojenie aj svahu nad objektom lanovky z jednej ako aj komunikácie / starej

sánkarskej dráhy zo strany druhej tak, aby ústili na „námestí“. Jeho dominantou

sa úplne prirodzene stane kostolík a vila v jeho blízkosti. Následné rozvoľnenie

na západ prirodzene dopovie ulica nových objektov vo výstavbe. Ako antropogénne

prvky orientácie môžu slúžiť smerové obruče spojené stuhami ako

variácie tieniacich prvkov.
9 views
bottom of page