12 | Námestie

  Autor

  Zuzana Hroncová

  Martina Kosturská

  Daniel Kolesár

  Gabriel Osifčin

  Peter Danko

  Martin Marušinec

  marusinec.martin@gmail.com


  Atelier

  CTRL+D Architekti, MARUSINEC ARCHITECTS


  Odhadované náklady 150 000 EUR


  Téma

  Vytvorenie námestia pred stanicou lanovky

  Starý Smokovec – Hrebienok

  v  Námestie pred stanicou pozemnej lanovky, ako aj všetky plochy otvorenej ulice

  v Starom Smokovci trpia nejednotnými spevnenými plochami a charakterom

  ich funkčného využitia. Riešením je zjednotenie (takým a takým materiálom/

  povrchom). Vo vybraných parkových plochách sa upravia trasy chodníkov po

  organických krivkách, kde môže človek uspokojiť túžbu po pohybe. Náletová

  zeleň zakrýva dominantné prvky krajiny a mesta či už antropogénne alebo

  naturálne. Na racionalizáciu vegetácie tak, aby nielen podčiarkla dominantné a

  esteticky hodnotné prvky, ale aj vytvorila rozvoľnené plochy, koridory a orientačné

  body je potrebná podrobnejšia štúdia in situ. Primárny problém statickej

  dopravy eliminujeme centrálnym parkovacím objektom a navrhujeme aby sa

  podobne, konkrétne v tejto pozícii upravilo aj parkovanie hosti pre Hotel Grand

  Starý Smokovec. Jeho zapustenie v terajšej pozícii rozvoľní predpolie dreveného

  kostolíka, umocní nástup do hotela (rozšírenie schodiska v rôznych stúpaniach

  či terasách na šírku minimálne prostredného traktu hotela) a celý tento priestor

  zapojí do konfrontácie s objektom pozemnej lanovky. Dôležitým krokom bude

  zapojenie aj svahu nad objektom lanovky z jednej ako aj komunikácie / starej

  sánkarskej dráhy zo strany druhej tak, aby ústili na „námestí“. Jeho dominantou

  sa úplne prirodzene stane kostolík a vila v jeho blízkosti. Následné rozvoľnenie

  na západ prirodzene dopovie ulica nových objektov vo výstavbe. Ako antropogénne

  prvky orientácie môžu slúžiť smerové obruče spojené stuhami ako

  variácie tieniacich prvkov.
  1 view

  Nápady pre lepšie mesto

  Menu

  Mestá

  Kontakt

  UzemnePlany.sk

  Občianske združenie

   

  A: Mlynská 27, 040 01 Košice
  T: +421 55/ 623 15 87

  M:  0907 458 406
  E:   zasahy@zasahy.sk
  W:  www.uzemneplany.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

  © UzemnéPlany.sk o.z. 2018