top of page

11 | Stanica Starý Smokovec

Autori

Zuzana Hroncová

Martina Kosturská

Daniel Kolesár

Gabriel Osifčin

Peter Danko

Martin Marušinec

marusinec.martin@gmail.com


Atelier

CTRL+D architekti, MARUSINEC ARCHITECTS

Odhadované náklady

780 000 EUR


Lokalita/téma

Priestor autobusovej stanice

Starý Smokovec

Problémový vstup do Starého Smokovca vystavuje návštevníkov zlému dojmu, či už

vizuálnemu v podobe parkoviska alebo funkčnému, keďže nad všetko je povýšená

automobilová doprava a chodec je v území často dezorientovaný. Riešenie pozostáva

z viacerých krokov no prvoradé bude zníženia frekvencie dopravy v centrálnej časti

Starého Smokovca vybudovaním JUŽNÉHO OBCHVATU, ktorý dovolí do územia vstúpiť,

oddelí návštevníkov od cestujúcich a zároveň zjednoduší prejazd kritickou križovatkou

po komunikáciách, ktoré sa svojim charakterom budú môcť približovať charakteru

PEŠÍCH ZÓN kde bude prvoradý chodec. V pozícii areálu VPS navrhovaný kruhový

objazd prispeje k plynulejšej distribúcii vozidiel do územia, dovolí zriadenie centrálneho

mestského parkovacieho domu pod úrovňou železnice s výstupom v priamej väzbe

na železničnú ako aj autobusovú stanicu a stane ideálnym miestom pre umiestnenie

Info centra resp. ako meetpoint. Autobusovú stanicu ukrývame pod terén s priehľadmi

pre prístup svetla, no zároveň dostatočne plný na to aby sa strecha stala PARKOM

ktorý práve zeleňou spojí obe stanice. Zeleň by mala po vzore mestských električkových

tratí pohltiť aj koľajisko v páse až po Peknú vyhliadku a ponúknuť pohodlný

prechod medzi centrálnym parkovaním, stanicami, novým staničným parkom, odkiaľ

sa nástup do centra stane čitateľný. Separácia funkcií v priestore autobusová stanica

– parkovisko a vybudovanie podzemnej respektíve čiastočne zapustenej stanice,

ktorá nebude zasahovať do siluety Smokovca rozšíri centrum mesta a umožní peším

plynule vandrovať. Centrálne záchytné parkovisko odľahčí ulice od neatraktívnych

áut parkujúcich v meste. Uvedomujeme si že tento krok je radikálny no k jeho

dosiahnutiu sa vieme dostať aj malými krokmi, napríklad úpravou zelených plôch,

postupným odstraňovaním bariérovej zelene z nevhodných pozícii, priblížiť úzke/

tranzitné pešie komunikácie k rozvoľneným plochám kde môže chodec zastaviť

a vstúpiť aj na cestu bez toho aby bol ohrozovaný automobilovou zložkou dopravy.

Snáď takto prispejeme aj ku zlepšeniu ovzdušia v meste, čím bude charakter

kúpeľnej oblasti špecializovanej na respiračné choroby čiastočne obnovený.18 views
bottom of page