11 | Stanica Starý Smokovec

  Autori

  Zuzana Hroncová

  Martina Kosturská

  Daniel Kolesár

  Gabriel Osifčin

  Peter Danko

  Martin Marušinec

  marusinec.martin@gmail.com


  Atelier

  CTRL+D architekti, MARUSINEC ARCHITECTS

  Odhadované náklady

  780 000 EUR


  Lokalita/téma

  Priestor autobusovej stanice

  Starý Smokovec

  Problémový vstup do Starého Smokovca vystavuje návštevníkov zlému dojmu, či už

  vizuálnemu v podobe parkoviska alebo funkčnému, keďže nad všetko je povýšená

  automobilová doprava a chodec je v území často dezorientovaný. Riešenie pozostáva

  z viacerých krokov no prvoradé bude zníženia frekvencie dopravy v centrálnej časti

  Starého Smokovca vybudovaním JUŽNÉHO OBCHVATU, ktorý dovolí do územia vstúpiť,

  oddelí návštevníkov od cestujúcich a zároveň zjednoduší prejazd kritickou križovatkou

  po komunikáciách, ktoré sa svojim charakterom budú môcť približovať charakteru

  PEŠÍCH ZÓN kde bude prvoradý chodec. V pozícii areálu VPS navrhovaný kruhový

  objazd prispeje k plynulejšej distribúcii vozidiel do územia, dovolí zriadenie centrálneho

  mestského parkovacieho domu pod úrovňou železnice s výstupom v priamej väzbe

  na železničnú ako aj autobusovú stanicu a stane ideálnym miestom pre umiestnenie

  Info centra resp. ako meetpoint. Autobusovú stanicu ukrývame pod terén s priehľadmi

  pre prístup svetla, no zároveň dostatočne plný na to aby sa strecha stala PARKOM

  ktorý práve zeleňou spojí obe stanice. Zeleň by mala po vzore mestských električkových

  tratí pohltiť aj koľajisko v páse až po Peknú vyhliadku a ponúknuť pohodlný

  prechod medzi centrálnym parkovaním, stanicami, novým staničným parkom, odkiaľ

  sa nástup do centra stane čitateľný. Separácia funkcií v priestore autobusová stanica

  – parkovisko a vybudovanie podzemnej respektíve čiastočne zapustenej stanice,

  ktorá nebude zasahovať do siluety Smokovca rozšíri centrum mesta a umožní peším

  plynule vandrovať. Centrálne záchytné parkovisko odľahčí ulice od neatraktívnych

  áut parkujúcich v meste. Uvedomujeme si že tento krok je radikálny no k jeho

  dosiahnutiu sa vieme dostať aj malými krokmi, napríklad úpravou zelených plôch,

  postupným odstraňovaním bariérovej zelene z nevhodných pozícii, priblížiť úzke/

  tranzitné pešie komunikácie k rozvoľneným plochám kde môže chodec zastaviť

  a vstúpiť aj na cestu bez toho aby bol ohrozovaný automobilovou zložkou dopravy.

  Snáď takto prispejeme aj ku zlepšeniu ovzdušia v meste, čím bude charakter

  kúpeľnej oblasti špecializovanej na respiračné choroby čiastočne obnovený.  8 views

  Nápady pre lepšie mesto

  Menu

  Mestá

  Kontakt

  UzemnePlany.sk

  Občianske združenie

   

  A: Mlynská 27, 040 01 Košice
  T: +421 55/ 623 15 87

  M:  0907 458 406
  E:   zasahy@zasahy.sk
  W:  www.uzemneplany.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

  © UzemnéPlany.sk o.z. 2018