10 | Autobusová stanica Starý Smokovec

Autori

Mgr. art. Lucia Klimeková

Ing. Pavol Pribylinec, PhD.

klimekova.lucia@gmail.com


Téma

Priestor autobusovej stanice

Starý Smokovec

Hlavným zámerom návrhu autobusovej stanice a priľahlého parkoviska v Starom

Smokovci je vytvoriť reprezentatívny a na prvý pohľad atraktívny vstup do

Starého Smokovca – Tatranského Národného Parku.

Naším cieľom je vytvorenie funkčného a bezpečného priestoru s harmonickým

zasadením do prírody a tradičnej zástavby v okolí.

Vytvorenie zjednotenej, súvislej, bezpečnej a bezbarierovej pešej komunikácie

zo zastávky TEŽ , cez navrhovanú autobusovú stanicu do Horného Smokovca

ako aj zo zastávky TEŽ a autobusovej stanice k pozemnej lanovej dráhe na

Hrebienok – miesta začiatku mnohých turistických trás.
17 views

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk