top of page

10 | Autobusová stanica Starý Smokovec

Autori

Mgr. art. Lucia Klimeková

Ing. Pavol Pribylinec, PhD.

klimekova.lucia@gmail.com


Téma

Priestor autobusovej stanice

Starý Smokovec

Hlavným zámerom návrhu autobusovej stanice a priľahlého parkoviska v Starom

Smokovci je vytvoriť reprezentatívny a na prvý pohľad atraktívny vstup do

Starého Smokovca – Tatranského Národného Parku.

Naším cieľom je vytvorenie funkčného a bezpečného priestoru s harmonickým

zasadením do prírody a tradičnej zástavby v okolí.

Vytvorenie zjednotenej, súvislej, bezpečnej a bezbarierovej pešej komunikácie

zo zastávky TEŽ , cez navrhovanú autobusovú stanicu do Horného Smokovca

ako aj zo zastávky TEŽ a autobusovej stanice k pozemnej lanovej dráhe na

Hrebienok – miesta začiatku mnohých turistických trás.
33 views
bottom of page