top of page

09 | Kávobicykel

Autor

Ing. arch. Marek Varga

marek.varga@atelier42.sk


Téma

Amfiteáter v Starom Smokovci

Pri prechádzkach po vybraných turistických cestách a chodníkoch môžete

stretnúť Kávobicykel. V cene kávy môžete dostať informácie o Národnom

parku a navyše aj sadeničku rastlinky, ktorú s pomocou odborníka na bicykli

zasadíte na potrebné miesto. Stanete sa spolutvorcom ozelenenia našich

veľhôr. Takáto rastlinka sa stane inšpiráciou a motiváciou pre vaše pravidelné

návštevy, ochranu a zveľaďovanie Tatier.

Kávobicykel je vlastne horský elektrobicykel upravený na predajný

stánok s kávou a sadeničkami. Vybavený je potrebným záhradníckym náradím

a informáciami o zveľaďovaní a ochrane Národného parku. Každé stretnutie

s Kávobicyklom na vašej prechádzke je príležitosťou pre prežitie príjemných

a užitočných chvíľ.
18 views
bottom of page