08 | Revitalizácia autobusovej stanice v Tatranskej Lomnici

  Autori

  Ing. arch. Matúš Repka

  Ing. arch. Pavol Ružbarský

  Ing. arch. Tomáš Dupkala

  Ing. arch. Štefan Petras

  endorfine@endorfine.sk


  Atelier

  ENDORFINE


  Odhadované náklady

  500 000 EUR


  Téma

  Priestor autobusovej stanice Tatranská Lomnica

  V návrhu v rámci širších vzťahov riešime najmä posilnenie, skvalitnenie a fungovanie

  peších ťahov v centre Tatranskej Lomnice – územie od nástupu TEŽ, nástupišťa

  železničnej stanice v nadväznosti na autobusovú stanicu. V prvom rade

  je to vytvorenie kvalitného pobytového priestoru – námestia – pred železničnou

  stanicou, odstránenie predajných stánkov, ktoré v súčasnej polohe bránia orientácií

  v priestore. Skvalitnením tejto plochy, otvorením výhľadu na hotel Lomnica,

  doplnením a vyznačením peších ťahov sa z nej stáva centrálny orientačný bod

  odkiaľ bude jednoduchšia navigácia návštevníkov na všetky smery – lanovka, nástupištia

  TEŽ a vlakovej stanice, autobusová stanica, historický park, turistické

  trasy, atrakcie a kultúrne pamiatky Tatranskej Lomnice, školský areál a sídlisko

  obce. Nevyužívanú časť železničnej trate navrhujeme revitalizovať a využívať ako

  pobytovú plochu s možnosťou novej atrakcie v území – prezentácia historických

  vozňov.V návrhu širších vzťahov zvažujeme premiestnenie informačného turistického

  centra práve k tejto ploche a zároveň do centrálnejšej časti – pešej zóny

  Tatranskej Lomnice.

  V samotnom návrhu revitalizácie autobusovej stanice sme sa zamerali

  prioritne na peší pohyb, polohu výstupu a nástupu a sprehladnenie funkcií

  v rámci územia. Do zadnej časti je umiestnený novo–navrhovaný prízemný

  objekt, v ktorom by bola umiestnená všetkápotrebná vybavenosť autobusovej

  stanice, vrátane menšieho gastronomického zariadenia – v súčasnosti nachádzajúceho

  sa v centrálnej polohe.

  Pešia komunikácia po celom obvode stanice vytvára promenádu – prvok

  typický pre turistické, rekreačné oblasti. Pri strane hotela Lomnica je pre jej vytvorenie

  využitý existujúci chodník, doplnený stromami a mobiliárom a tu je ponechaná

  ako otvorená časť. Od nového objektu až po nástupište je promenáda

  prekrytá. Pre cestujúcich poskytuje ochranu a zároveň komunikáciu s okolitým

  prostredím, najmä s priľahlým parkom. Od výstupného bodu stanice je priame

  nasmerovanie na orientačnú tabuľu a informácie.

  Stredná časť autobusovej stanice je ponechaná parkovaniu (náhrada za

  parkovacie miesta pre hotel Lomnica a parkovanie návštevníkov). Plocha ale nie

  je výhradne definovaná ako parkovisko. V prípade potreby môže plocha slúžiť

  ako parkovanie pre obyvateľov, ako rozšírenie autobusovej stanice – zastávka

  pre kyvadlovú dopravu, príp. sa zmenší pomer parkovania a dopravy a nahradí

  sa zeleňou. Plocha sa v budúcnosti prispôsobí potrebám na základe plánovanej

  koncepcie dopravy v Tatrách.
  2 views

  Nápady pre lepšie mesto

  Menu

  Mestá

  Kontakt

  UzemnePlany.sk

  Občianske združenie

   

  A: Mlynská 27, 040 01 Košice
  T: +421 55/ 623 15 87

  M:  0907 458 406
  E:   zasahy@zasahy.sk
  W:  www.uzemneplany.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

  © UzemnéPlany.sk o.z. 2018