top of page

08 | Revitalizácia autobusovej stanice v Tatranskej Lomnici

Autori

Ing. arch. Matúš Repka

Ing. arch. Pavol Ružbarský

Ing. arch. Tomáš Dupkala

Ing. arch. Štefan Petras

endorfine@endorfine.sk


Atelier

ENDORFINE


Odhadované náklady

500 000 EUR


Téma

Priestor autobusovej stanice Tatranská Lomnica

V návrhu v rámci širších vzťahov riešime najmä posilnenie, skvalitnenie a fungovanie

peších ťahov v centre Tatranskej Lomnice – územie od nástupu TEŽ, nástupišťa

železničnej stanice v nadväznosti na autobusovú stanicu. V prvom rade

je to vytvorenie kvalitného pobytového priestoru – námestia – pred železničnou

stanicou, odstránenie predajných stánkov, ktoré v súčasnej polohe bránia orientácií

v priestore. Skvalitnením tejto plochy, otvorením výhľadu na hotel Lomnica,

doplnením a vyznačením peších ťahov sa z nej stáva centrálny orientačný bod

odkiaľ bude jednoduchšia navigácia návštevníkov na všetky smery – lanovka, nástupištia

TEŽ a vlakovej stanice, autobusová stanica, historický park, turistické

trasy, atrakcie a kultúrne pamiatky Tatranskej Lomnice, školský areál a sídlisko

obce. Nevyužívanú časť železničnej trate navrhujeme revitalizovať a využívať ako

pobytovú plochu s možnosťou novej atrakcie v území – prezentácia historických

vozňov.V návrhu širších vzťahov zvažujeme premiestnenie informačného turistického

centra práve k tejto ploche a zároveň do centrálnejšej časti – pešej zóny

Tatranskej Lomnice.

V samotnom návrhu revitalizácie autobusovej stanice sme sa zamerali

prioritne na peší pohyb, polohu výstupu a nástupu a sprehladnenie funkcií

v rámci územia. Do zadnej časti je umiestnený novo–navrhovaný prízemný

objekt, v ktorom by bola umiestnená všetkápotrebná vybavenosť autobusovej

stanice, vrátane menšieho gastronomického zariadenia – v súčasnosti nachádzajúceho

sa v centrálnej polohe.

Pešia komunikácia po celom obvode stanice vytvára promenádu – prvok

typický pre turistické, rekreačné oblasti. Pri strane hotela Lomnica je pre jej vytvorenie

využitý existujúci chodník, doplnený stromami a mobiliárom a tu je ponechaná

ako otvorená časť. Od nového objektu až po nástupište je promenáda

prekrytá. Pre cestujúcich poskytuje ochranu a zároveň komunikáciu s okolitým

prostredím, najmä s priľahlým parkom. Od výstupného bodu stanice je priame

nasmerovanie na orientačnú tabuľu a informácie.

Stredná časť autobusovej stanice je ponechaná parkovaniu (náhrada za

parkovacie miesta pre hotel Lomnica a parkovanie návštevníkov). Plocha ale nie

je výhradne definovaná ako parkovisko. V prípade potreby môže plocha slúžiť

ako parkovanie pre obyvateľov, ako rozšírenie autobusovej stanice – zastávka

pre kyvadlovú dopravu, príp. sa zmenší pomer parkovania a dopravy a nahradí

sa zeleňou. Plocha sa v budúcnosti prispôsobí potrebám na základe plánovanej

koncepcie dopravy v Tatrách.
17 views
bottom of page