top of page

07 | História lanovky na Hrebienok

Autori

Svetlana Mullerova

produkcia@centrumprosperity.sk


Atelier

Vzdelanie a Prosperita, o.z.


Odhadované náklady

800 000 EUR


Téma

Vytvorenie námestia pred stanicou lanovky Smokovec – Hrebienok

Na lúke vedľa stanice lanovky zľava by mohli stáť repliky všetkých lanoviek,

ktoré premávali od jej vzniku. Malo by byť na nich napísané kedy a kto ich

konštruoval a vyrobil. Taktiež príbeh, ktorý sa s nimi spája. ľudia by si

v nich mohli posedieť, dať si občerstvenie. Občerstvenie by im mohli predávať

v dobových šatách z obdobia lanovky a občertvenie by malo byť tiež

z tej doby. Projekt by si mal pokryť náklady z prevádzky a naďalej aj zarábať.

Mali by sa v nich predávať suveníry o lanovkách ako séria odznakov

všetkých lanoviek, taktiež pohľadnice.
8 views
bottom of page