top of page

06 | Informačná tabuľa Vysoké Tatry

Autor

Ing.arch. Radka Kubaliaková

radkakubaliakova@gmail.com


Atelier

FA STU, doktorand,

Ateliér KUBAarch


Odhadované náklady

15 000 EUR


Téma

Vizuálna identita Tatier

Informačné tabule, inšpirované vrcholmi Vysokých Tatier.

Možnosti natočenia, otočenia, multifunkčný priestor, priestor na sedenie.
31 views
bottom of page