06 | Informačná tabuľa Vysoké Tatry

Autor

Ing.arch. Radka Kubaliaková

radkakubaliakova@gmail.com


Atelier

FA STU, doktorand,

Ateliér KUBAarch


Odhadované náklady

15 000 EUR


Téma

Vizuálna identita Tatier

Informačné tabule, inšpirované vrcholmi Vysokých Tatier.

Možnosti natočenia, otočenia, multifunkčný priestor, priestor na sedenie.
0 views

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk