top of page

03 | Zo Smokovca na Sklanaté

Autori

Ing. arch. Jana Švecková

Ing. arch. Diana Šajdová

Ing. arch. Zuzana Hlinková


Téma

Promenáda v Tatranskej Lomnici

Jedným z problémov Tatier je veľký prísun lyžiarov do strediska, nezvládatelná

dopravná situácia, dopravné kolóny a nedostatočné kapacity parkovacích

plôch. Veľa by sa dalo vyriešiť podzemnými garážami, ale toto riešenie

je nákladné. Myšlienka tohoto projektu, je eliminovať počet áut do miest,

ktoré majú slúžiť na oddych šport a regeneráciu. Zlepšiť pešie komunikácie,

lyžiarské cestičky a celkovo umožniť lyžiarom a chodcom prísť do strediska

hromadnou dopravou. Tak odľahčiť motorizované presuny a znížiť znečisťovanie

ovzdušia. Jednou z veľa jednoduchých možností je aby sa z katastrofy

– presun od vlaku do strediska a späť – stala zábava.24 views
bottom of page