Vizuálny smog,

manuál jednotného

infomačného systému 

Tomáš Eisner

Zdanlivo nepodstatný problém vizuálneho smogu je pre každý verejný priestor podstatný problém, ktorý vie k prispieť k podstatnej degradácií akokoľvek dobrého architektonického alebo urbanistického riešenia, prehľadnosti a orientácií

užívateľov daného priestoru.

Návrh rieši zjednotenie a vizuálne čistenie navigačných a informačných prvkov celej lokality Bachledovej doliny. 

Nedostatky súčasného stavu

1/2

Použitých 7 typov písma, pôsobí nejednotne. 

Nekvalitné prevedenie a materiály

Príliš tvarovo a farebné pestré 

kompozície znižujú čitateľnoť

Manuál vizuálu informačných a navigačných prvkov 

Pre systémové riešenie jednoty a prehľadnosti komunikácie je potrebné vytvoriť dizajn manuál informačných a navigačných prvkov, ktorý jasne zadefinuje používanie odporúčaných vizuálov a riešení. Ideálne riešenie je vychádzať z komerčného dizajn manuálu značky "BACHLEDKA", napr. zadefinovať identický typ písma, aby vizuáli v základe jednotne. 

Informačné vizuály by mali byť zároveň farebne a tvarovo čo najviac štylizované, pre čo najlepšiu a nejjednoduchšiu čitateľnosť strohých informácií.

Definícia písma

Písmo je základným prvkom vizuálnej komunikácie, či už komerčných alebo funkčných informačno –navigačných systémov väčšiny identít. Charakter písma jasne identifikuje vizuál danej značky, aj bez často-krát zbytočného použitia samotného loga v layoute. Ideálny stav je keď je písmo v detailoch charakteristické ale zároveň a v prvom rade dobre čitateľné.

V dizajn manuále značky "BACHLEDKA" sa používa písmo Samo Sans Pro od dizajnéra Sama Čarnokeho, ktoré je dizajnérsky kvalitne spracované ma veľkú škálu doplnkových znakov a rezov a aj preto je vhodné, aby sa používalo aj pri tvorbe informačno/navigačných vizuálov.

Príklad ikonografie

Ikony sú v tvorbe info-systémov, tak isto ako písmo veľmi chrakteristický ale aj funkčný prvok.

Mali by byť jasne zrozumiteľné, výtvarnou konštrukciou čo najjednoduchšie a jednotné.

Kompozícia informačných vizuálov 

- monochromatické prevedenie

- jednotné písmo

- jednotná ikonografia

- absencia akýchkoľvek zbytočných tvarov a vizuaálnych prvkov

- pri realizácii dbať na materiálové prevedenie, spôsob osadenia a umiestnenie

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk