roman-head-2.jpg

13 rodín

Kristína Roman

Úlohou návrhu je pridať štruktúru do existujúceho systému cyklotrás a spríjemniť pobyt návštevníkov v širšej lokalite Bachledovej doliny.

Ďalšou pozitívnou stranou je aktivizácia kultúrneho dedičstva a vybudovanie spolupráce medzi dedinčanmi a developerskou organizáciou. Architektonické zásahy by nemali byť finančné náročné a marketingová podpora by mohla rozšíriť propagačný program Bachledky.

Údajne do vypálených lesov prišlo 13 rodín, ktoré si územie rozdelili na 13 časti. A to tak, že krížom cez potok urobili 13 rovnakých lesných priesekov, a tak vytvorili hranice.


Dedina má svoju výnimočnú historickú identitu, ktorá sa pomaly stáva iba legendou ponechanou na stránkach wikipédie. Máme živý príbeh živých ľudí, čo dali tomuto miestu prvý dych. Vo svojom návrhu by som chcela architektonickými zásahmi túto historickú udalosť vzkriesiť.

 

Návrh pozostáva z 13 architektonických dielov na území cyklotrás, ktoré obklopujú hranice Ždiaru. Každý by mal zodpovedať svojou funkciou kultúrnej identickosti tohto územia a oživiť pamäť o živote a rutine ľudí, čo tu boli dlho pred nami.
Koncept je tesne viazaný na tvorbu mojich koleg, či už návrh amfiteátru v území Bachledovej doliny alebo návrh vnímania prírody inak.


Možnosti architektonických zásahov:

 1. pastierstvo - salaš

 2. zbrojnictvo - strelnica

 3. pašeráctvo - architektúra na strome

 4. pašeráctvo - black box - sledovanie prírodných zvukov po tme v rôznych lokalitách

 5. hospodárstvo v lese

 6. hospodárstvo na pôde

 7. pašovanie koni - stajňa

 8. farebná identita - plocha na maľovanie tradičných vzorov

 9. hudobná a tanečná identita—amfiteáter

 10. predajne miesta tradičnej výroby

 11. predajne miesta tradičnej výroby

 12. útulňa

 13. ohnisko

Nápady pre lepšie mesto

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018