mitro-5.jpg

Alternatívne ubytovanie zachovávajúce miestnu identitu

Ing. arch. Maroš Mitro

Turizmus často predstavuje silný zásah do krajiny a pôvodného života, pričom sa potláčajú lokálne špecifiká na úkor univerzálneho riešenia. Veľké objemy hotelov môžu pri nesprávnom nastavení mierky výrazne poškodit siluetu krajiny a poškodiť jej ráz. Tento návrh poskytuje dopĺnenie kapacít klasického ubytovacieho zariadenia a jeho redukie pomocou malej ubytovacej jednotky ponúkajúcej nevšedný a obohacujúci zážitok. Predstavuje to istú formu ekoturizmu, ktorá je priateľskejšia a menej invazívna.

Chatka by mala zachovávať základné črty typického ždiarskeho domu. Tak sa dosiahne silnejšie prepojenie medzi novou a pôvodnou architektúrou. Nejde o vytváranie kópií
starých domov, ale o rozvýjanie tradícií súčasným jazkom. Novodobé materiály su samozrejmé.

Objavuje sa nový trojuholník vzťahov medzi turistom, obyvateľom a vlastníkom chatky. Vlastník ponúka chatku turistom, ktorý mu zabezpečujú istý príjem. Za využívanie
pozemku je domácim obyvateľom platený nájom čo znamená istú formu zárobku. Medzi domácim a turistom vzniká špecifický vzťah založeny na interakcii a obohacovaní jeden druhého (pomoc s domácimi prácami môže byť odvďačená chutným obedom a podobne...).

Zaujímavým prvkom Ždiaru, Bachledovej doliny a podobných obcí je ich urbanistická štruktúra, ktorá je vytvorená na základe ich rozčlenenia na dlhé a úzke pozemky. Výsledkom je hustá zástavba od ulice a nekonečné polia za obydliami splývajúce do veľkej obrábajúcej krajiny. Takto vznikla akási jedinečnosť horských obcí, ktorú je vhodné zachovávať, rešpektovať a rozvíjať. V tejto súvislosti návrh počíta s voľným umiestňovaním chatiek na pozemkoch niektorých domácich obyvateľov v závislosti od ich potrieb a preferencií.

Nápady pre lepšie mesto

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018