cyklo%20lavka-pohlad-1-1b_edited.jpg

Cyklo okruh

Ždiar bod 2

Tomáš Eisner

Matúš Gomolčák

Návrh posúva komfort zjazdnosti cyklo-okruhu Bachledovej doliny a rieši napojenie na existujúcu Podtatranskú cyklomagistrálu. Riešený je pomerne nebezpečný úsek v zóne pozdĺž hlavnej Cesty Slobody, kde je cyklo-trasa zdielaná s frekventovanou cestou pre motorove vozidlá a to bez cyklo pruhu a s minimálnou krajnicou.

Návrh - bod 2 - rieši napojenie cyklo-trasy v smere od Ždiarskej doliny prostredníctvom podjazdu po pod hlavnú cestu v úseku hlavnej kryžovatky. Osadenie cyklo-chodníka využíva ostenie existujúceho podmostenia. V úseku pod zastávkou sa chodník rozširuje, kde vyniká priestor oddychová zóna so sedením, kde si cyklisti aj peší majú možnosť užívať si výhlad na protiľahlý tatranský les v dokonalej scenerií tatranskej rieky.  

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk