Nápady pre lepšie miesto

Vizuálny smog je pre prostredie
skutočne
nebezpečný 
Cyklisti prejdú 
celý okruh 
s plezírom
na tvári  
Rešpekt
k tradíciám Bachledovej doliny
Vážiť si stromy neznamená len prechádzať sa ich korunami
IMG_4758-2.jpg
Cieľom projektu Zásahy Bachledova Dolina 2020
je kreatívne zasiahnuť do problematických, alebo nevyužitých miest verejného priestoru, tejto čoraz exponovanejšej turistickej lokality a navrhnúť ich funkčné, zušlachťujúce a rozumné riešenia.

Nápady

 
 • Alternatívne ubytovanie zachovávajúce miestnu identitu

  Ing. arch. Maroš Mitro

  1/3
 • Horizontalita vo 

  svete vertikality, 

  chatky vo svahu

  Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.

  1/3
 • Park

  stromov

  Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.

  1/2
 • 1/2

  Útulne

  Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.

 • 1/3

  Revitalizácia turistického okruhu

  Dominika Jnčová

  Martina Hončárová

  Daniela Sabová

 • Cyklo okruh

  Bachledová

  dolina 1

  Tomáš Eisner

  Ing. arch. Matúš Gomolčák

 • 13 rodín

  Kristína Roman

  1/2
 • Návrh zmien

  v rámci urbanizmu obce

  Dominika Ľudviková

  1/1
 • Vidiecky/

  komerčný
  urbanizmus

  Štefan Jančár

  1/3
 • 1/3

  Bachledova dolina malé zásahy

  Leóna Petraníková

 • 1/1

  Kráčam jazerom

  Oxana Lema

 • 1/3

  Prírodný charakter

  lokality

  Slávka Hertnekiová

 • Keď výstavba, 

  tak súčasná 

  a ohľaduplná

  Atrium Architekti

  1/1
 • Koncept kompletnej revitalizácie

  areálu

  Bachledka

  Ing. arch. Michal Burák,

  Ing. arch. Matúš Gomolčák

  1/1
 • Vodná plocha

  vo verejnom

  priestore

  Tomáš Eisner

  Ing. arch. Matúš Gomolčák

  1/2
 • 1/2

  Cyklo–okruh

  Bachledová

  dolina 2

  Tomáš Eisner

  Ing. arch. Matúš Gomolčák

 • 1/1

  Jazero nie len

  pre zasnežovanie

  Atrium Architekti

 • 1/1

  Rekreačná výstavba ctí charater lokality

  Atrium Architekti

 • Keď výstavba, 

  tak súčasná 

  a ohľaduplná–

  Vyšný hotel

  Atrium Architekti

  1/1
 • Keď výstavba, 

  tak súčasná 

  a ohľaduplná–

  Nižný hotel

  Atrium Architekti

  1/1
 • Vizuálny smog,

  konsolidácia

  pešej zóny

  Tomáš Eisner

17 autorov sformulovalo 21 nápadov pre lepšie miesto, 
ktorými vyjadrili svoj názor na problematické, nefunkčné, zanedbané ale silno potenciálne témy
verejného priestoru alebo komplexného urbanistického riešenia lokality Bachledová dolina. 
IMG_4674-1.jpg
Dôležité je, že zásah môže mať rôznu formu od umeleckých inštalácii, tvorbu či úpravu zelene,  až po zložitejšie architektonicko–urbanistické koncepty. Bachledova dolina môže byť atraktívnejším
a prívetivejším miestom pre domácich aj turistov.

Nezáleží na tom či ste architekt, vizuálny umelec, ekológ, dizajnér alebo návštevník Tatier a Bachledovej doliny. Ak máte nápad čo by sa v Bachledovej doline mohlo v rámci verejného priestoru, služieb alebo vzťahu k prírode zlepšiť, prosím pošlite nám ho. 

Váš nápad môže mať rôznu formu, od slovného opisu, umeleckých inštalácii,

tvorbu či úpravu zelene, až po zložitejšie architektonicko–urbanistické koncepty.

Na projekte sa podieľajú

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk