obchody.jpg

Vizuálny smog,

Konsolidácia pešej

zóny 

Tomáš Eisner

Návrh rieši časť plánovanej pešej zóny priamo v centre turistickej zóny arealu Bachledka. Ide o pomerne malé zásahy a to materialového prevedia 

fasád a elimináciu rušivých priestorov a redukciu vizuálneho smogu.

Priestor prístupu k lanovkám smerom z dola od dediny: 

úprava pešieho povrchu, zjednotenie navigačných a infomačných prvkov, hmotové dotvorenie agresívnych častí budovy lanovky jednoduchým prekrytím drevenou fasádou, "zakopanie trafostanice" do terénu, revitalizácia priestoru potoka a prístupu k nemu 

Priestor prístupu k pokladni, infocentru a obchodom smerom z dola od dediny: 

Nepoužívať lacné a malo 

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk