Image9_000.jpg

Súčasný dizajn zastávok rázovitého 

charakteru

Atrium Architekti

Potenciálny rozvoj rekreačnej lokality v Bachledovej doline v areáli Bachledka musí rešpektovať charakter prírodného prostredia 

doliny ale aj tvaroslovie a atmosféru tradičnej 

ždiarskej architektúry.

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk