cyklo lavka-pohlad-1.webp

Cyklo okruh

Ždiar

Tomáš Eisner

Matúš Gomolčák

Návrh posúva komfort zjazdnosti cyklo-okruhu Bachledovej doliny. Riešený je pomerne nebezpečný úsek v zóne pozdĺž hlavnej Cesty Slobody, kde je cyklo-trasa zdielaná s frekventovanou cestou pre motorove vozidlá a to bez cyklo pruhu a s minimálnou krajnicou. 

Bod 1

rieši úsek pred vypojením s cesty slobody na nové parkovisko a ďalej na Podtatranskú cyklomagistrálu. Cyklotrasu vedie po pravej strane vozovky za zvodidlami v mieste kde to zráz neumožňuje navrhujeme lávku. Tak isto navrhujeme lávku cez potok vedľa existujúceho mosta aby nedochádzalo ku kolíziám s autami vychádzajúcimi s parkoviska v čase najväčšej špičky.  Lávky navrhujeme ako dreveno - oceľové konštrukcie.

Bod 2

Návrh rieši napojenie cyklo-trasy v smere od Ždiarskej doliny prostredníctvom podjazdu po pod hlavnú cestu v úseku hlavnej kryžovatky. Osadenie cyklo-chodníka využíva ostenie existujúceho podmostenia. V úseku pod zastávkou sa chodník rozširuje, kde vyniká priestor oddychová zóna so sedením, kde si cyklisti aj peší majú možnosť užívať si výhlad na protiľahlý tatranský les v dokonalej scenerií tatranskej rieky.  

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk