hertnekiova-6.png

Prírodný charakter

lokality

Slávka Hertnekiová

Bachledova dolina má intenzívnu návštevnosť, avšak charakter akým sa mení jej prostredie ju natrvalo ovplyvnil. Zásah človeka je v tomto území veľmi výrazný, rovnako tak transformácia územia. Ďalšia premena a zásahy by preto mali byť vo výraznej miere citlivejšie, aby sa prírodný charakter z tejto lokality celkom nevytraƟl, a zároveň, aby táto lokalita okrem pohodlnosť mohla ponúknuť návštevníkom aj zážitok z prírodného prostredia.

Za dôležité pokladám zlepšenie podmienok a prístupnosť existujúcich chodníkov v tomto území. Motivácia návštevníkov prísť si do prírody oddýchnuť neznamená využiť len lanovku. Oddychom je aj prechádzka, či túra. Podmienky ostatných prístupových ciest k chodníku korunami stromov sú však zanedbané, v niektorých miestach veľmi náročné, ich označenie je skryté, prípadne
neexistuje...

Rozptýlenie návštevníkov po príchode a ponuka viacerých ciest akými sa môžu dostať z parkoviska vytvára potenciál k možnosť vyhovieť jednak rozličným vekovým kategóriám návštevníkov a taktiež rôznym typom náročnosƟ, akými je možné jednotlivé cesty riešiť.

Existujúce infraštruktúry v území poskytujú návštevníkom výhody pohodlnosƟ, avšak prinášajú tiež komplikácie v pretváraní krajinného prostredia. V nutnosť vyhovieť potrebám cestovného ruchu preto návrh pracuje s prepracovaním vnímania luxusu a vyvíja snahu o porozumenie a obnovenie zmenenej krajiny.

Stav

Chodník, na ktorý v návrhu upriamujem pozornosť ponúka príjemné podmienky prevažne v tieni. Na niektorých úsekoch je cesta náročná vzhľadom na topografiu terénu a jej podmienky nie sú dostatočne prispôsobené s ohľadom na bezpečnosť turistov.

Chodník vedie popri lanovke. Stúpa spočiatku mierne, neskôr je chôdza náročná kvôli strmému prevýšeniu, čo značne sťažuje výstup, či zostup, na niektorých úsekoch dokonca môže hroziť riziko pošmyknutia. Miestami je pokrytý väčším množstvom skalnej drte a sypkejšieho štrku s prímesou tráv, inde má charakter lesnej cestičky.

Sériu zásahov navrhujem v dialektickom vzťahu s prírodou. Subtraơvnym postupom vytvárania geometrických foriem, ktoré umožňujú, aby povaha lokality ovplyvnila dynamický proces, akým sa mení scenéria krajiny.

Terénne podmienky a vlastnosť krajiny preddefinujú koreláciu navrhovaných prvkov, ktoré sú umiestnené v okolí chodníka alebo sú jeho súčasťou. Cieľom bolo, aby zásahy nenásilným priestorovým usporiadaním reagovali na miesto a zároveň, aby proporcie navrhovaných prvkov podporovali a umocňovali pocit z lokality a boli umiestnené len na nevyhnutných úsekoch.

Spôsobom, akým sú konfigurované som sa snažila o implementáciu, ktorej cieľom nie je pretvoriť túto lokalitu na pohodlné mestské prostredie, ale naopak potlačiť materializmus. Skúmať ich vzťah s prostredím vo vytvorení prirodzeného kontinua s cieľom zachovať pamäť krajiny a jej špecifiká.

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk