lema-1.jpg

Kráčam jazerom

Oxana Lema

Postupnou migráciou obyvateľstva z dedín do väčších miest a čoraz zrýchľujúcou sa dobou
zabúdame na krásu našej prírody. Pri jej občasných návštevách ju pomaly, ale isto zabúdame plnohodnotne prežívať. Naučili sme sa vnímame okolie prevažne našim najčastejšie
používaným zmyslom, zrakom. No nemali by sme zabúdať ani na tie ostatné...

lema-3.png
lema-2.jpg
lema-1.jpg