ludvikova-1b.jpg

Návrh zmien v rámci urbanizmu obce

Dominika Ľudviková / FU TUKE

Navrhované zmeny vyšli zo snahy zachovať urbanistický a architektonický charakter obce. Priestor obce je doplnený novou cestou, na ktorú nadväzuje výstaba rodinných domov. Návrh uvažuje s rozšírením turisticko–cyklistických trás.

Tie sú doplnené objektom kaplnky na kopci nad dedinou a salašom, na ktorý sa napája trasa vedúca ku Chodníku v korunách stromou. Priestor okolo cesty je doplnený niekolkými prístreškami, ktoré majú slúžiť ako priestor pre oddych a stretávanie sa domácich s turistami. Poslednou navrhovanou zmenou v obci sú chaty, ktoré pôdorysne vychádzajú zo Ždiarskeho domu.

Ich funkčnou náplňou je prenájom pre turistov.

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk