sabova-4.jpg

Revitalizácia turistického okruhu

Dominika Jenčová 

Martina Hončárová

Daniela Sabová 

1. Tvorba nového turistického okruhu

Podobným konceptom spojenia vertikál a horizntál pristupujeme aj k malým chatkám vo svahu. Jednoduchým vložením hmoty do svahu vytvárame vo vertikálnom smere tri rozdielne prostredia. Dispozíciu chatky tvoria typologicky odlišné boxy/ výťahy, ktoré vedia cez tieto tri prostredia prechádzať. Človek si tak vie jednoducho vybrať, v ktorom prostredí bude jesť, spať či tráviť čas s priateľmi.

2. Obnova cestnej komunikácie

Hlavnú cestu obce rozširuje v jej profile o chodník pre peších, dopĺňa o potrebný mobiliár v jednotnom dizajne - lavičky, koše, info tabule. Kritický bod komunikácie - otočisko autobusov - nanovo definuje ako rozptylnú plochu s dostatkom mobiliáru a navrhuje nové umiestnenie a for-mu autobusovej zastávky. Otočisko autobusov už d'alej nie je len koncovým bodom komunikácie, ale je plochou, v ktorom sa človek môže napojiť na turistický chodník BOD 1) alebo pokračovať d'alej ku novovzniknutej architektonickej hmote prírodného pavilónu BOD 3) 

3 Pavilón / y

Pavilón je umiestnený na kopci na konci obce, je tvorený spolu s amfiteátralným sedením, na ktoré využíva prirodzený krajinný reliéf. Jednoduchá hmota pavilónu umožňuje jeho variabilné využitie na rôzne akcie - performance place, workshopy, predaj remeselných výrobkov, trho-visko. Jeho variabilita sa však ponúka aj vo viacerých možnostiach umiestnenia do krajiny, kde môže slúžiť opať na iné funkcie v rôznych prostrediach - útulne, altánky, posedy. 

Alternatívne umiestnenie amfiteátru by bolo možné tiež v lokalite súčasného parkoviska na konci obce Ždiar cestou smerom do tatranskej Javoriny.

Rámovania krajiny využíva konštrukciu dreveného rámu ako prvok, ktorý pri rôznom násobení vytvára nielen plošné, ale aj priestorové objekty.

 

Môže to byť jednoduchý rám, ktorý "zaránnuje" obraz krajiny, priestor, ktorý si podla konkrétneho unniestnenia podmaní príroda, priestor, ktorý nnôže byť pódiunn pri spomínanom amfiteátri, a zároveň, sa nnôže stať "útulňou" pre okoloidúcich turistou.

 

ich umiestnenie a premnoženie nepodlieha žiadnej stratégii. Je to konštrukcia z dreva, ktorá nezaťažuje oko-litú prírodu.

 

V prípade umiestnenia priamo v dedine, nnôže byť využívaný ako dočasné trhovisko.

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk