boros-19.jpg

Horizontalita

vo svete vertikality,

útulne

Tomáš Boroš

Hory, vysoké útesy či bralá. Človeka od nepamäti fascinuje vertikalita. A to určite aj preto, že jeho prostredie pre život je vo veľkej miere horizontálne.
Čo sa ale stane keď sa tieto prostredia spoja? Dobrým príkladom je chodník v korunách stromov. Keď do čisto vertikálneho prostredia umiestnime
horizontálny chodník, vytvoríme pútavé miesto, dostupné pre všetkých.

 

V týchto troch zásahoch demonštrujem potenciál spojenia vertikálnych a horizontálnych svetov. Ide o experimentálnevstupy do prudko konzervatívneho prostredia. Aj keď sú to zatiaľ do značnej miery teoretické zásahy, po dopracovaní sa každý z nich vie dostať do reálnej roviny.

Útulne

V Tatrách sa nachádza mnoho priesmykov, zrázov, či dolín. Navrhujem vytvoriť sériu malých objektov- -útulní, a to tým, že budeme odlievať reliéfy tých
najznámejších. Prírodný amorfný tvar sa vystelie výstužou a následne odleje betónom. Tento tvar sa inverzne otočí a prenesie na miesto neďaleko Bachledovej doliny. Vznikne tak séria objektov priamo
odkazujúcich svojím tvarom na prírodné úkazy Tatier.

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk